เนื้อเพลง ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้ – ลินจง บุนนากรินทร์

เพลง : ชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้

ศิลปิน : ลินจง บุนนากรินทร์

เนื้อเพลง :

..สุด ใด จะ เสมอ

เท่า ฉัน มี เธอ

เป็น คู่ ดวง ใจ

เคลีย คลอ อยู่ ทุก วัน ไป

เหมือน ทิวาคู่ รา ตรี

ดัง แผ่น น้ำ

คู่ ฟ้า ไปตลอดปี

รัก มั่น ภักดี ดังปลารักท้อง

น-ที ธาร

..หาก ชีวิต ของ ฉัน

ถ้า แม้น ขาด เธอ

คง หมด จิต ใจ

คงครวญ พร่ำหวนอาลัย

เหมือนคนที่ ไร้ วิญญาณ

เธอ ได้ ฟัง ฟัง ฉัน

รำพันกล่าวขาน

จง ได้ สงสาร

เห็นใจในรัก ที่ ภักดี

(ฮำ)….

..สุข ใด จะ เสมอ

เท่า ฉัน มี เธอ

เป็น คู่ ดวง ใจ

เคลีย คลอ อยู่ ทุก วัน ไป

เหมือน ทิวา คู่ รา ตรี

ดัง แผ่น น้ำ

คู่ ฟ้า ไปตลอดปี

รัก เธอ เท่าชีวี

ดังปลารักน้ำ นิรันดร

(ดนตรี…..)

..สุด ใจ จะ เสมอ

เท่า ฉัน มี เธอ

เป็น คู่ ดวง ใจ

เคลีย คลอ อยู่ ทุก วัน ไป

เหมือน ทิวาคู่ รา ตรี

ดัง แผ่น น้ำ

คู่ ฟ้า ไปตลอดปี

รัก มั่นรัก ภักดี

ดังปลารักท้อง น-ทีธาร

..หาก ชีวิต ของ ฉัน

ถ้า แม้น ขาด เธอ

คง หมด จิต ใจ

คงครวญ พร่ำหวนอาลัย

เหมือนคนที่ไร้ วิญญาณ

เธอ ได้ฟัง ฟังฉัน

รำพันกล่าวขาน

จง ได้สงสาร

เห็นใจในรัก ที่ภักดี

(ฮำ)….

..สุข ใด จะ เสมอ

เท่า ฉัน มี เธอ

เป็น คู่ ดวง ใจ

เคลีย คลอ อยู่ ทุก วัน ไป

เหมือน ทิวาคู่ รา ตรี

ดัง แผ่น น้ำ

คู่ ฟ้า ไปตลอดปี

รัก เธอ เท่าชีวี

ดังปลารักน้ำ นิรันดร..

Be the first to like.
loading...
LINE it!