เนื้อเพลง นางหงษ์ – ทูล ทองใจ

เพลง : นางหงษ์

ศิลปิน : ทูล ทองใจ

เนื้อเพลง :

เฮ้ เฮ เฮเห่เฮเฮ

เฮ เฮ เฮเห่เฮเฮ

นางหงษ์ทรงสง่า

เศิลลักขณากว่าปักษาทั้งมวล

บินร่อนลมลอยนวล

ยิ่งพิศชวนเพลินพลอยใจลอยล่อง

นางหงษ์ลงสระแก้ว

เพริดพริ้งแพร้วส่อแวววงหงษ์ทอง

พรายกรีดกรายลำพอง

ยิ่งพิศมองดังนารีผ่องพราย

เฮ้ เฮ เฮเห่เฮเฮ

เฮ เฮ เฮเห่เฮเฮ

ดังสาวพราวสัดส่วน

ด้วยน้ำนวลค่าควรเสมือนดาว

ไกลจากราคีคาว

เพริศพริ้งพราวดูราวเพชรล้ำค่า

เป็นหญิงงามยิ่งใหญ่

นอกและในทั่วกายใจโสภา

ชายเชิดชูบูชา

เจ้าขวัญตานางหงษ์ทรงศักดิ์เอย

เฮ้ เฮ เฮเห่เฮเฮ

เฮ เฮ เฮเห่เฮเฮ

เป็นหญิงงามยิ่งใหญ่

นอกและในทั่วกายใจโสภา

ชายเชิดชูบูชา

เจ้าขวัญตานางหงษ์ทรงศักดิ์เอย

1 person likes this post.
loading...