เนื้อเพลง La la la – SNSD

เพลง : La la la

ศิลปิน : SNSD

เนื้อเพลง :

Song : LaLaLa

[태연] [Taeyeon]

이제는 더 이상 미루지 말고 바로 지금 해야 할 일이 있어

อีเจนึน ดอ อีซัง มีรูจี มัลโก บาโร จีกึม แฮยา ชัม อีรี อิซซอ

ไม่ชะลอไม่ต้องทำอะไรตอนนี้

멋진 자랑스러운 대한민국의 한사람이죠

มอซจิน จารังซึรออุน แดฮันมินกุกเว ฮันซารามีจโย

จะเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจดีสาธารณรัฐเกาหลี

[제시카] [Jessica]

모두 뜻을 모아 바른 사람 투표하면 자랑스런 대한민국 되겠죠

โมดู ตึซึล โมวา บารึน ซารัม รูพโยฮามนอน จารางซึรอน แดฮันมินกุก ดเวเกทจโย

จะรวบรวมทุกความภาคภูมิใจสาธารณรัฐ Korea’ll โหวตคนขวา

*[All]

모두 랄라 하며 웃고 룰루 손을 잡고 함께 투표 해봐요

โมดู ลัลลา ฮามยอ อุจโก รึลรู โซนึล จับโก ฮัมเก รูพโย แฮบวาโย

Lulu รอยยิ้มและจับมือกับ ralra ลอง votes

이제 한 표 던져봐요 밝은 우리 사회 미랠 만들어가요

อีเจ ฮัน พโย ดอนจยอบวาโย บาลกึน อูรี วาฮวี มีแรล มันดึรอกาโย

I threw ดูตารางอย่างสดใสได้ใน mirael สังคม

[윤아] [Yoona]

랄라랄라 투표를 하러 모두모두 함께 가요

ลัลลาลัลลา รูพโยรึล ฮารอ โมดูโมดูฮัมเก กาโย

ไปที่นี่เพื่อให้คะแนนรวมทั้งหมด ralraralra

[수영] [Sooyoung]

랄라랄라 우리가 만든 양심 있는 밝은 세상

ลัลลาลัลลา อูรีกา มันดึน ยังชิบ อิซนึน บาลกึน เซซัง

มโนธรรม Ralraralra เราได้สร้างโลกสดใส

[서현] [seohyun]

나하나 쯤이야 그런 마음은 슬픈 세상을 만들뿐이야

นาฮานา จึมียา คือรอน มาอืมึน ซึพึน เซซังงึน มันดึลปูนียา

Nahana เลวร้ายที่หนึ่งของโลกเศร้าสร้าง

지금 모두 나와서 소중한 한 표 행사해요

จีกึม โมดู นาวาซอ โซจุงฮัน ฮัน พโย แฮงซาแฮโย

กิจกรรมพิเศษทั้งหมดออกมาตอนนี้ฉัน Mark

[티파니] [Tiffany]

모두 뜻을 모아 바른 사람 투표하면 자랑스런 대한민국 되겠죠

โมดู ตึซึล โมวา บารึน ซารัม รูพโยฮามนอน จารางซึรอน แดฮันมินกุก ดเวเกทจโย

จะรวบรวมทุกความภาคภูมิใจสาธารณรัฐ Korea’ll โหวตคนขวา

*[All]

모두 랄라 하며 웃고 룰루 손을 잡고 함께 투표 해봐요

โมดู ลัลลา ฮามยอ อุจโก รึลรู โซนึล จับโก ฮัมเก รูพโย แฮบวาโย

Lulu รอยยิ้มและจับมือกับ ralra ลอง votes

이제 한 표 던져봐요 밝은 우리 사회 미랠 만들어가요

อีเจ ฮัน พโย ดอนจยอบวาโย บาลกึน อูรี วาฮวี มีแรล มันดึรอกาโย

I threw ดูตารางอย่างสดใสได้ใน mirael สังคม

[써니] [sunny]

지금 우리 함께 투표해요 랄라 웃음 짓는 세상

จีกึม อูรี ฮัมเก ทูพโยแฮโย ลัลลา อุซึม จีซนึน เซซัง

ตอนนี้เราลงคะแนนด้วยการสร้างโลกหัวเราะ ralra

*[All]

모두 랄라 하며 웃고 룰루 손을 잡고 함께 투표 해봐요

โมดู ลัลลา ฮามยอ อุจโก รึลรู โซนึล จับโก ฮัมเก รูพโย แฮบวาโย

Lulu รอยยิ้มและจับมือกับ ralra ลอง votes

이제 한 표 던져봐요 밝은 우리 사회 미랠 만들어가요 (제시카: 만들어가요)

อีเจ ฮัน พโย ดอนจยอบวาโย บาลกึน อูรี วาฮวี มีแรล มันดึรอกาโย (Jessica: มันดึรอกาโย)

I threw ดูตารางอย่างสดใสได้ใน mirael สังคม (เจสสิก้า: ของเราสร้างขึ้น)

*[All]

모두 랄라 하며 웃고 룰루 손을 잡고 함께 투표 해봐요

โมดู ลัลลา ฮามยอ อุจโก รึลรู โซนึล จับโก ฮัมเก รูพโย แฮบวาโย

Lulu รอยยิ้มและจับมือกับ ralra ลอง votes

(태연: 애드립) (태연: 투표를 해봐요)

(Taeyeon:แยดืรีม)(Taeyeon: รูพโยรึล แฮบวา)

(แทยอน: Adlib)(แทยอน:คะแนนหุ้นของคุณ)

이제 한 표 던져봐요 밝은 우리 사회 미랠 만들어가요

อีเจ ฮัน พโย ดอนจยอบวาโย บาลกึน อูรี วาฮวี มีแรล มันดึรอกาโย

I threw ดูตารางอย่างสดใสได้ใน mirael สังคม

[효연] [Hyoyeon]

랄라랄라 투표를 하러 모두모두 함께 가요

ลัลลาลัลลา รูพโยรึล ฮารอ โมดูโมดูฮัมเก กาโย

ไปที่นี่เพื่อให้คะแนนรวมทั้งหมด ralraralra

[유리] [yuri]

랄라랄라 우리가 만든 양심 있는 밝은 세상

ลัลลาลัลลา อูรีกา มันดึน ยังชิบ อิซนึน บาลกึน เซซัง

มโนธรรม Ralraralra เราได้สร้างโลกสดใส

Be the first to like.
loading...