เนื้อเพลง แรมพิศวาส – อรวี สัจจานนท์

เพลง : แรมพิศวาส

ศิลปิน : อรวี สัจจานนท์

เนื้อเพลง :

เห็นเดือนรูปเคียว เกี่ยวกิ่งฟ้า

เมฆน้อย ลอยมา นภาสลัวมัวเกลื่อน

ดวงดาววาวแวมข้างแรม ลับเดือน

แรมเอย แรมเดือนเหมือนเรารักแรม

ร้างไกลฉันคงมีกรรม ติดตามย้อน

อกเอ๋ย อาวรณ์ รักมาแรมรอนไปได้

จะรอจะคอยไปอีกเมื่อไร ดินฟ้า

จะช่วยให้ โชคที่ร้าย กลับดี

เด่นเดือนเรือนแรมครบเดือนก็แจ่ม

งามนัก หมุนเวียนตามจักร ราศรี

แต่ความรักฉันแรมเลือน แรม เดือน

แรม ปีโอป่านฉะนี้ยังไม่กลับมาหา

แม้เดือนแรมมองไม่ผ่องศรี ดาวน้อย

ยังมี ระวีแทนที่ในหล้าแต่อกเรา

หักด้วยแรมรักลา จะเห็นใจใครมา

ช่วย รัก ษาเล่าเอย

เด่นเดือนเรือนแรม

ครบเดือนก็แจ่มงามนัก หมุนเวียน

ตามจักร ราศรี แต่ความรักฉัน

แรมเลือน แรม เดือน แรม ปี

โอป่านฉะนี้ยังไม่กลับมาหา

แม้เดือนแรมมองไม่ผ่องศรี

ดาวน้อยยังมี ระวีแทนที่ในหล้า

แต่อกเราหักด้วยแรมรักลา

จะเห็นใจใครมา ช่วย รักษาเล่าเอย

แม้เดือนแรมมองไม่ผ่องศรี

ดาวน้อยยังมี ระวีแทนที่ในหล้า

แต่อกเราหักด้วยแรมรักลา

จะเห็นใจใครมา ช่วย รักษาเล่าเอย…

Be the first to like.
loading...