เนื้อเพลง พรานทะเล – ทีโบน

เพลง : พรานทะเล

ศิลปิน : ทีโบน

เนื้อเพลง :

ชีวิตที่คร่ำ กลางน้ำเวียนวน ลอยล่องกลางชลไม่พ้นทนไป

อยู่กับเรือเบื่อใจ ผองพรานทะเลเร่ไป อยู่ห่างไกลกลางสายชล

มองน้ำตรงหน้า จรดฟ้าไกลไกล ว้าเหว่ดวงใจไม่เห็นผู้คน

คลื่นและลม สู้ ทน ทุกข์ใจปานใดไม่บ่น สู้แดดฝนลำบาก กาย

อยู่หว่างทะเล นาน นาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย

สิ้นชีพสิ้นชนม์ เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้ คงคา

เพียงเห็นริมฝั่ง สักครั้งดีใจ มาบกทีไรให้แสนปรีดา

ใกล้แผ่นดิน เข้า มา เหมือนมีวิมานตรงหน้า

ปลื้มหนักหนา แทบจูบดิน

อยู่หว่างทะเล นาน นาน ท้องเรือเป็นบ้าน ท้องธารเรือนตาย

สิ้นชีพสิ้นชนม์ เคราะห์ร้าย ศพฝังโดยง่าย ฝากเอาไว้ใต้ คงคา

เพียงเห็นริมฝั่งสักครั้งดีใจ มาบกทีไรให้แสนปรีดา

ใกล้แผ่นดินเข้ามา เหมือนมีวิมานตรงหน้า

ปลื้มหนักหนาแทบจูบดิน

Be the first to like.
loading...