????????? be with you – boa

???? : be with you

?????? : boa

????????? :

??? ????

?????? ?????

???????

??????

????????

?????????????

????????

?????????

????? ??????????????????

?????? ?????

??????????

????????

???????

???? ?????

???????????

???????? ???????

??????? ????????????

?????????? ???????????

????? ??????????????????

???? ????????????

???????

????????

???? ????? ?????????

???? ???????

???? ???????

????? ??????????????????

?????? ??????

??????

????????

????????

Sakura maa kono michi o

anata tonarabi aru itte ii ru

kasewa mada hata samu i

kedo nanta shiawase

iibo suzu kasanete wa

kyou to yuu higa a shi ta nika waru futari de iru jikan ga

watashi ni wa attari maera no

Itsuka dee kawa shi ta yakusoku wo chotto oboete ima suga

itsuka kitto kanaerareru sowo shinjite moiyo de anata kora

sanaida watashi wa kokoni iru …

Ashi wo tome

tachido mari

anata wasora wo awo iiru

kaseni suzu madena gara hota yakana kyoujo o de

ichibio o de konto o wa towote mo naka ii jikan datto

soba ni kise kureru kara sowo kanji nareru no kitto

Itsuka dee kawa shi ta yakusoku wo chotto oboete ima suga

Ima wa mada kanaerarete inai yakusoku nae toi setsuna no dakara

anata sosomo ni iru …

Koshi ta i omoido ori iro fuko n da demo tenai sono tabi ni fuhan ni naru kedo

Anata ga itte kureru KARA

Itsuka dee kawa shi ta yakusoku wo chotto oboete ima suga

itsuka kitto hadaseta toki motto futari KISSU na kenide kirono dakara

futari wa koko ni iru …

Be the first to like.
loading...