เนื้อเพลง เสียใจได้ยินไหม – clash

เพลง : เสียใจได้ยินไหม

ศิลปิน : clash

เนื้อเพลง :

เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้นเป็นดังชีวิต

ก็เพราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้นเป็นดวงใจ

เพราะว่ารักจึงเปี่ยมจึงล้นไปด้วยความหมาย

ทุ่มเททั้งใจทุ่มเททั้งกาย

และหวังให้เป็นดังความฝัน

ไม่คิดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรผัน ไปได้เพียงนี้

ไม่คิดว่าเธอจะให้สิ่งนี้เป็นรางวัล

ไม่คิดว่าเธอจะกลับทอดทิ้ง ไปจากใจฉัน

ได้แต่เสียใจ ได้แต่เสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

* หวังจะเป็นที่พึ่งสุดท้าย ให้กับชีวิต

เมื่อต้องสูญไป เมื่อต้องเสียไป

ฉันก็คล้ายเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันกับเธอนับจากวันนี้ เป็นแค่ความหลัง

แต่ยังเสียใจ แต่มันเสียใจ

บอกว่าฉันเสียใจได้ยินไหม

** รักเธอมากเกิน รักเธอมากไป

รักเหลือเกิน รักจนไม่มีให้ใคร

หวังจนมากเกิน หวังจนมากไป

สูญเสียเธอ เหมือนจะขาดใจ

(*,**)

Be the first to like.
loading...