เนื้อเพลง ไม่เปลี่ยน – after glow

เพลง : ไม่เปลี่ยน

ศิลปิน : after glow

เนื้อเพลง :

เหม่อมองท้องฟ้าก็ยังเหมือนเดิมเหมือนเก่าไม่ว่าเมื่อไร

มีดวงตะวันร้อนแรงค่อยส่องแสงเหมือนเก่าไม่เคยหายไป

ระหว่างเธอและชั้นยังคงเป็นอย่างเดิมๆ

ไม่ปลี่ยนไปเคยเช่นไรไม่เปลี่ยนแปลง

เธอยังไม่รักชั้นไม่เคยมองชั้นสำคัญเลย

ไม่เลยไม่เคยมองไม่เคยเห็น

ชั้นใกล้เธอชั้นใกล้เธอแค่กาย

แต่ใจชั้นนั้นมันไม่เคยใกล้กัน

เธอไม่เปลี่ยนชั้นไม่เปลี่ยนเหมือนกัน

เธอไม่รักชั้น ชั้นก้อไม่อาจจากเธอ

อีกนานเพียงใด

เรื่องราวของเราก็คงจะเป็นเหมือนเดิม

ดั่งดวงตะวันก็คงมีอยู่เหมือนยังเก่าอยู่บนฟ้าไกล

ระหว่างเธอและชั้นอยากให้เปลี่ยนจากเดิมๆ ถึงอย่างไร ให้เปลี่ยนไป ไม่เปลี่ยนแปลง

ไม่มีทางใช่ไหมที่จะเปลี่ยนมารักกันที

ไม่มีวิธีเลย ไม่มีแล้ว

ชั้นใกล้เธอชั้นใกล้เธอแค่กาย

แต่ใจชั้นนั้นมันไม่เคยใกล้กัน

เธอไม่เปลี่ยน ชั้นไม่เปลี่ยนเหมือนกัน

เธอไม่รักชั้น ชั้นก้อไม่อาจจากเธอ

ได้โปรดเพียงซักครั้งให้เธอลองปิดรับชั้นดูซักทีรักที่มีเปนเช่นไร

หากรักของชั้นนั้นมันไม่พอ

จะไม่ร้องขออะไรอีกต่อไป

ชั้นใกล้เธอชั้นใกล้เธอแค่กาย

แต่ใจชั้นนั้นมันไม่เคยใกล้กัน

เธอไม่เปลี่ยน ชั้นไม่เปลี่ยนเหมือนกัน

เธอไม่รักชั้น ชั้นก้อไม่อาจจากไป

ชั้นใกล้เธอชั้นใกล้เธอเพียงแค่ร่างกาย

แต่ใจชั้นนั้นมันไม่เคย ใกล้กัน

เธอไม่เปลี่ยนชั้นไม่เปลี่ยน เรานั้นเหมือนกัน

เธอไม่เปลี่ยนมารัก ชั้นก็ไม่เปลี่ยนที่รักเธอ

Be the first to like.
loading...