????????? feel the same – lee hyori

???? : feel the same

?????? : lee hyori

????????? :

??? ?? ?? ?? ????

?? ?? ?? ?? ???? ?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??

??? ???? ??? ????

?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ?? ??

??? ?? ?? ?? ??? ??

?? ?? ??? ?? ??? ?? ???? ??? ??? ?? ?? ??? ?? ??

????? ?? ?? ? ?? ?

?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ??? ??? ??

feel the same, feel the same, feel the same in love

feel the same, feel the same, feel the same in love

??? ???? ?? ????

?? ??? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ??

??? ???? ??? ? ??

?? ??? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ???

??? ???? ???? ?? (ooh)??? ???? ?

?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ???? ?? ??? ?? ?? (ooh) ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ??

feel the same, feel the same, feel the same in love

feel the same, feel the same, feel the same in love

?? ??? ??? baby

?? ??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? baby

??? ? ??? ???? baby

??? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? baby

?? walkie talkie ??? baby

?? ??? walkie talkie ??? ?? ?? baby

??? ? ???? ???? baby

??? ?? ??? ??? ?? ??? ?? ?? ??? ?? ?? ?? baby

feel the same, feel the same, feel the same in love

feel the same, feel the same, feel the same in love

Be the first to like.
loading...