เนื้อเพลง MAGIC CASTLE – TVXQ

เพลง : MAGIC CASTLE

ศิลปิน : TVXQ

เนื้อเพลง :

마법의 성 (Magic Castle)

มา บอ เบ ซอง – ปราสาทศักดิ์สิทธิ์

[시아] 믿을 수 있나요 나의 꿈속에서

너는 마법에 빠진 공주란걸

[Xiah]มิ ดึล ซู อิน นา โย นา เอ กุม โซ เก ซอ

นอ นึน มา บอ เบ ปา จิน คง จู รัน กอล

เธอเชื่อหรือเปล่าว่า ในความฝันของฉัน เธอคือเจ้าหญิงที่หล่นมาจากฟ้า

[최강] 언제나 너를 향한 몸짓엔

수많은 어려움뿐이지만

[Max]ออน เจ นา นอ รึล ฮยัง ฮัน มม จี เซน

ซู มา นึน ออ รยอ อุม ปุ นี จี มัน

ไม่ว่าจะเมื่อไหร่ การจะแสดงออกให้เธอรู้มันช่างยากเหลือเกิน

[유노] 그러나 언제나 굳은 다짐뿐이죠

다시 너를 구하고 말거라고

[U-Know]คึ รอ นา ออน เจ นา คู ดึน ทา จิม ปุ นี จโย

ทา ชี นอ รึล กุ ฮา โก มัล กอ รา โก

แม้มันเป็นสัญญาที่ยากยิ่งที่ว่าฉันจะปกป้องเธอ ฉันก็จะทำ

[영웅] 두 손을 모아 기도 했죠

끝없는 용기와 지혤 달라고

[Hero]ทู โซ นึล โม อา คี โด เฮซ จโย

กึ ทอม นึน ยง กี วา ชี ฮเยล ทัล ลา โก

สองมือกุมไว้แล้วสวดอ้อนวอน ขอความกล้าหาญและสติปัญญาอันเป็นนิรันดร

[믹키] 마법의 성을 지나 늪을 건너

어둠의 동굴 속 멀리 그대가 보여

[Micky]มา บอ เบ ซอ งึล จี นา นือ พึล กอน นอ

ออ ดู เม ทง กุล ซก มอล ลี คือ เด กา โบ ยอ

ผ่านปราสาทศักดิ์สิทธิ์และข้ามผ่านบึงไป ฉันเห็นเธออยู่ในถ้ำมืดไกลแสนไกล

[유노] 이제 나의 손을 잡아보아요

[U-Know]อี เจ นา เอ โซ นึล ชา บา โบ อา โย

ตอนนี้ขอให้เธอลองจับมือฉันไว้

[영웅] 우리의 몸이 떠오르는 것을 느끼죠

[Hero]อู รี เอ มู มี ตอ โอ รึ นึน กอ ซึล นึ กิ จโย

เธอรู้สึกว่าเรากำลังลอยขึ้นมั๊ย

*[시아] 자유롭게 저 하늘을 날아가도

놀라지 말아요

[Xiah]ชา ยู รบ เก ชอ ฮา นึ รึล นา รา กา โด นล ลา จี มา ลา โย

โบยบินไปอย่างอิสรเสรีในค่ำคืนอันแสนมืดมิด เธออย่ากลัวไปเลยนะ

[최강] 우리 앞에 펼쳐질 세상이

너무나 소중해 함께라면

[Max]อู รี อา เพ พยอล ชยอ จิล เซ ซา งี

นอ มู นา โซ จุง เฮ ฮัม เก รา มยอน

มีโลกที่เปิดรอเราอยู่ข้างหน้า ช่างเป็นเวลาที่พิเศษเหลือเกินเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน

[유노] 마법의 성을 지나 늪을 건너

[U-Know]มา บอ เบ ซอ งึล จี นา นือ พึล กอน นอ

ผ่านปราสาทศักดิ์สิทธิ์และข้ามผ่านบึงไป

[시아] 어둠의 동굴 속 멀리 그대가 보여

[Xiah]ออ ดู เม ทง กุล ซก มอล ลี คือ เด กา โบ ยอ

ฉันเห็นเธออยู่ในถ้ำมืดไกลแสนไกล

[믹키] 이제 나의 손을 잡아보아요

[Micky]อี เจ นา เอ โซ นึล ชา บา โบ อา โย

ตอนนี้ขอให้เธอลองจับมือฉันไว้

[최강] 우리의 몸이 떠오르는 것을 느끼죠

[Max]อู รี เอ มู มี ตอ โอ รึ นึน กอ ซึล นึ กิ จโย

เธอรู้สึกว่าเรากำลังลอยขึ้นมั๊ย

*[믹키] 자유롭게 저 하늘을 날아가도

놀라지 말아요

[Micky]ชา ยู รบ เก ชอ ฮา นึ รึล นา รา กา โด นล ลา จี มา ลา โย

โบยบินไปอย่างอิสรเสรีในค่ำคืนอันแสนมืดมิด เธออย่ากลัวไปเลยนะ

[영웅] 우리 앞에 펼쳐질 세상이

너무나 소중해 함께있다면

[Hero]อู รี อา เพ พยอล ชยอ จิล เซ ซา งี

นอ มู นา โซ จุง เฮ ฮัม เก อิซ ตา มยอน

มีโลกที่เปิดรอเราอยู่ข้างหน้า ช่างเป็นเวลาที่พิเศษเหลือเกินเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน

Be the first to like.
loading...