เนื้อเพลง กุ้มใจ – อัสนี-วสันต์

เพลง : กุ้มใจ

ศิลปิน : อัสนี-วสันต์

เนื้อเพลง :

ไม่รู้ไปโกรธใครมา ไม่พูดไม่จาทำหน้าบึ้งตึง ทำฝืนทำฟัดทำดื้อดึง เพราะใครหรือจึงบึ้งตึงบอกว่า

ปวดหัวหรือว่าปวดหลัง กินยาหรือยังนะกานดา ปวดแขนหรือว่าปวดขา ถามไปถามมาเธอบอกว่ากุ้มใจ

* ก็เพราะเป็นห่วงเป็นใน ไอ้เราใช่ใครก็คนรู้จักกัน ใครเขาข่มเหงหรือกีดกัน เธอก็ยืนยันว่าเธอกุ้มใจ

คำถามถามไปกี่คำ ทุกคำก็ตอบว่ากุ้มใจ คนถามก็ชักจะหวั่นไหว ถามมาถามไปก็กุ้มใจเสียเอง

** กุ้มใจไม่มีล.ลิง กุ้มใจริง ๆ ล.ลิงไม่มี รักเธอเธอไม่ยินดีว่าตัวเรานี้ไม่มีล.ลิง

กุ้มใจ กุ้มใจจริงจริง กุ้มใจจริงจริง ล.ลิงไปไหน รักเธอจนสุดหัวใจ แล้วเหตุอันใด ล.ลิงไม่มี

*** กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ

ใครหนอใคร กุ้มใจใครช่วยที

(ดนตรี)

*** กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ

ใครหนอใคร กุ้มใจใครช่วยที

* ก็เพราะเป็นห่วงเป็นใน ไอ้เราใช่ใครก็คนรู้จักกัน

ใครเขาข่มเหงหรือกีดกัน เธอก็ยืนยันว่าเธอกุ้มใจ

คำถามถามไปกี่คำ ทุกคำก็ตอบว่ากุ้มใจ

คนถามก็ชักจะหวั่นไหว ถามมาถามไปก็กุ้มใจเสียเอง

** กุ้มใจไม่มีล.ลิง กุ้มใจริง ๆ ล.ลิงไม่มี

รักเธอเธอไม่ยินดีว่าตัวเรานี้ไม่มีล.ลิง

กุ้มใจ กุ้มใจจริงจริง กุ้มใจจริงจริง ล.ลิงไปไหน

รักเธอจนสุดหัวใจ แล้วเหตุอันใด ล.ลิงไม่มี

*** กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ กุ้มใจ

ใครหนอใคร กุ้มใจใครช่วยที

** กุ้มใจไม่มีล.ลิง กุ้มใจริง ๆ ล.ลิงไม่มี

รักเธอเธอไม่ยินดีว่าตัวเรานี้ไม่มีล.ลิง

กุ้มใจ กุ้มใจจริงจริง กุ้มใจจริงจริง ล.ลิงไปไหน

รักเธอจนสุดหัวใจ แล้วเหตุอันใด ล.ลิงไม่มี

Be the first to like.
loading...