????????? one – epik high

???? : one

?????? : epik high

????????? :

ONE!

Time is tickin’. T-Time is tickin’, tickin’.

Time is tickin’, T-Time is tickin’ away…

(Tablo)

geu dae, nul mu ri bu re sso da ji neun geol, i yu eob shi sso da ji neun geol

ah mu do mo reu jyo, shim jang so ge yu ri jo gak pok pung i mo ra chi neun geol

sang cheo ga byeong i dwae seo. mo deun mu ni byeo gi dawe seo

geo ul so ge nae ga jeo gi dwae seo ah.peu.jyo?

(Mithra)

ah mu do geu dael mo reu ge ga du go. su meul jo reu ge nwa du go

ggeu cheul go reu ge man deul jyo (cham na ppeu jyo) i se sang so ge seol i yu eob saet jyo

do ra gal gi reul seon taek tto eob shi ma nyang geot get jyo

ne ma eum bo da geu dae su mi meon jeo meot get jyo

(Ji-sun)

sang cheo… hyung teo… nul mu ri… heu reu go

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin’)

ju geum so geul he mae deon (neol rae ga gu hae jul ge)

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin’)

You are the one.

eo dum so geul geot go i seul ttae

(eo dum so ge ni ga sa ro ja pil ttae nae su mi ga chi hae)

neon na eh gu won

nae ge so neul geon ne jun geu dae

(se sang so ge mu ni ne ge da chil ttae nae so neul ba chil ge)

You are the one. neon na eh gu won

Time is tickin’. T..

(Mithra)

se sang eh bu reul ji reun geu dae so ni jyo. sa ram deu re nun ga ri meun geu dae mok shi jyeo

geu dae nu ne bi chu deon go tong i ran byeo ri geu dae do shi jyo

(ah jik tto ggu meul be na yo?) su meul se na yo? sseo da beo rin nun mul gi pi reul jae na yo?

hi mang eun ga ra an neun jong i bae in ga yo? seul peu jyo?

(Tablo)

hok shi ba me tta me heum ppeok jeo jeo gge na yo? yang shi mi ttang e gi myeo beo beok dwe na yo?

ggeu shi ra go saeng gak dwe na yo? gwaen cha na yo? ’cause I understand.

nae ga go jang nan geu mo me hyung teo, san san jo gang nan geu ho ne sum gyeo beo rin nul mul do ji wo jul ge yo

geu dae so neul nae so ne um kyeo jwi go mi deo jul ge yo

(Ji-sun)

sang cheo… hyung teo… nul mu ri… heu reu go

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin’)

ju geum so geul he mae deon (neol rae ga gu hae jul ge)

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin’)

You are the one.

eo dum so geul geot go i seul ttae

(eo dum so ge ni ga sa ro ja pil ttae nae su mi ga chi hae)

neon na eh gu won

nae ge so neul geon ne jun geu dae

(se sang so ge mu ni ne ge da chil ttae nae so neul ba chil ge)

you are the one. neon na eh gu won

(Tablo)

sang cheo ga in na yo? hyung teo ga in na yo? eo dum so ge seo he mae go in na yo?

sang cheo ga in na yo? hyung teo ga in na yo? you’re still beautiful to me.(Faith, Destiny, Love.)

You are the one.

eo dum so geul geot go i seul ttae

(eo dum so ge ni ga sa ro ja pil ttae nae su mi ga chi hae)

neon na eh gu won

nae ge so neul geon ne jun geu dae

(se sang so ge mu ni ne ge da chil ttae nae so neul ba chil ge)

Time is tickin’. T-Time is tickin’, tickin’.

Time is tickin’, T-Time is tickin’ away…

na eh gu won

ONE!

—————————————————

ONE!

Time is tickin?. T-Time is tickin?, tickin?.

Time is tickin?, T-Time is tickin? away…

(Tablo)

I want to see your tears pour out, pour out without reason

No one knows inside your heart, The glass fragments raging a storm

(Tablo)

The wounds become a sickness, All doors become a wall

I’ve become an enemy in the mirror, doesn’t it hurt?

(Mithra)

[I’ll] keep anyone from knowing about you, [I’ll] leave the breath to tighten out

I’ll force you to choose the end, (aren’t I bad?), I’ll take away all reason in this world for you to to stand

(Mithra)

Without the choice of the road back, [I guess] you’ll walk to the end

Your breath would probably end before my heart

(JiSun)

Wounds… Scars… Tears… Flowing

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin?)

(JiSun)

You are wandering through death, (I’ll save you…)

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin?)

You are the one.

When you’re walking in shadows

(When I’m panicking in the shadows, my breath does the same)

you are my savior

I’ll reach my hand out to you

(When all the doors in the world close for me, I’ll support you with my hand)

you are the one. you are my savior.

Time is tickin?. T…

(Mithra)

Your hand set the world on fire, You closed everyone’s eyes

The suffering that was reflected in your eyes like stars become your city

(Mithra)

Are your still dreaming, sleeping? Are you measuring all the tears you’ve shed?

Hope is a paper boat that sinks, isn’t it sad?

(Tablo)

Maybe you wake up drenched in sweat at night, Is consciousness crawling on the floor?

Are you thinking it’s the end, are you ok? ’cause I understand

(Tablo)

I’m a scar on your broken body, I’ll erase the tears you’ve hidden away in your shattered marriage

I’ll grab your hand With my hand and trust you

(JiSun)

You are wandering through death, (I’ll save you…)

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin?)

You are the one.

When you’re walking in shadows

(When I’m panicking in the shadows, my breath does the same)

you are my savior

I’ll reach my hand out to you

(When all the doors in the world close, I’ll support you with my hand)

you are the one. you are my savior.

you are the one. you are my savior.

(Tablo)

Do you have wounds, do you have scars, Are you wandering through shadows?

(Tablo)

Do you have wounds, do you have scars, Are you wandering through shadows?

(Faith, Destiny, Love.)

you?re still beautiful to me.

You are the one.

When you’re walking in shadows

(When I’m panicking in the shadows, my breath does the same)

you are my savior

I’ll reach my hand out to you

(When all the doors in the world close for me, I’ll support you with my hand)

Time is tickin?. T-Time is tickin?, tickin?.

Time is tickin?, T-Time is tickin? away…

My savior.

ONE!

————————————————–

ONE!

Time is tickin?. T-Time is tickin?, tickin?.

Time is tickin?, T-Time is tickin? away…

(Tablo)

??, ??? ?? ?????, ?? ?? ?????.

??? ???, ?? ?? ???? ??? ?????.

(Tablo)

??? ?? ??. ?? ?? ?? ??.

???? ?? ?? ?? ?.?.??

(Mithra)

??? ?? ??? ???. ?? ??? ???.

?? ??? ???. (? ???.) ? ?? ?? ? ?? ???.

(Mithra)

?? ? ?? ??? ?? ?? ???.

? ???? ?? ?? ?? ???.

(??)

??… ??… ???… ???.

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin?)

(??)

?? ?? ???(? ?? ????.)…

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin?)

You are the one.

???? ?? ?? ?.

(???? ?? ????? ? ?? ???)

? ?? ??.

?? ?? ??? ??.

(???? ?? ?? ??? ??? ???)

you are the one. ? ?? ??.

Time is tickin?. T…

(Mithra)

??? ?? ?? ?? ???. ???? ???? ?? ???.

?? ?? ??? ???? ?? ?? ???.

(Mithra)

(??? ?? ????) ?? ???? ???? ?? ??? ????

??? ???? ?? ????? ?.?.??

(Tablo)

?? ?? ?? ?? ?? ???? ??? ?? ?? ?? ????

???? ?????? ????, ?cause I understand.

(Tablo)

?? ??? ? ?? ??, ?? ??? ? ?? ???? ??? ?????.

?? ?? ? ?? ???? ?????.

(??)

??… ??… ???… ???.

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin?)

(??)

?? ?? ??? (? ?? ????.)

(When you cry. though you try. say goodbye. the time is tickin?)

You are the one.

???? ?? ?? ?.

(???? ?? ????? ? ?? ???)

? ?? ??.

?? ?? ??? ??.

(???? ?? ?? ??? ??? ???)

you are the one. ? ?? ??.

(Tablo)

??? ???? ??? ???? ????? ??? ????

(Tablo)

??? ???? ??? ???? ????? ??? ????

(Faith, Destiny, Love.)

you?re still beautiful to me.

You are the one.

???? ?? ?? ?.

(???? ?? ????? ? ?? ???)

? ?? ??.

?? ?? ??? ??.

(???? ?? ?? ??? ??? ???)

Time is tickin?. T-Time is tickin?, tickin?.

Time is tickin?, T-Time is tickin? away…

Be the first to like.
loading...