เนื้อเพลง เปลี่ยน – คณาคำ อภิรดี

เพลง : เปลี่ยน

ศิลปิน : คณาคำ อภิรดี

เนื้อเพลง :

หมุนเวียนกันไป

สัจธรรมก็คือเปลี่ยนไป

ไม่มีของใด คงได้ตลอด ต้องสูญ ต้องเปลี่ยนรูปไป…

เหมือนใจเรานี่

ที่ต้องเจอความรักเปลี่ยนไป

สุขได้ไม่นาน ต้องมีทุกข์แทรกไว้ ซ้อนไปอย่างนั้น

เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน

จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว

เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน…

เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน…

หมุนเวียนกันไป

สัจธรรมก็คือเปลี่ยนไป

ไม่เห็นมีใคร ไม่เป็นเหมือนอย่างนั้น เนิ่นนานก็กลาย

เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน

จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว

เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน…

เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน…

เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน

จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว

เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน…

เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน…

Be the first to like.
loading...