เนื้อเพลง เปลี่ยน – คณาคำ

เพลง : เปลี่ยน

ศิลปิน : คณาคำ

เนื้อเพลง :

หมุนเวียนกันไป

สัจธรรมก็คือเปลี่ยนไป

ไม่มีของใด คงได้ตลอด ต้องสูญ ต้องเปลี่ยนรูปไป…

+ + +

เหมือนใจเรานี่

ที่ต้องเจอความรักเปลี่ยนไป

สุขได้ไม่นาน ต้องมีทุกข์แทรกไว้ ซ้อนไปอย่างนั้น

+ + +

เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน

จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว

เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน…

เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน…

+ + +

หมุนเวียนกันไป

สัจธรรมก็คือเปลี่ยนไป

ไม่เห็นมีใคร ไม่เป็นเหมือนอย่างนั้น เนิ่นนานก็กลาย

+ + +

เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน

จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว

เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน…

เราถึงเจ็บ เจ็บที่ยังรักไม่เปลี่ยน…

+++

เพราะโลกใบนี้ แท้จริงก็ยังหมุน

จากร้อนไปเป็นเหน็บหนาว

เหมือนกับความรัก คงไม่มียืดยาว นานไปเขาก็เปลี่ยน…

Be the first to like.
loading...