เนื้อเพลง 2 different tears – wg

เพลง : 2 different tears

ศิลปิน : wg

เนื้อเพลง :

gave me 2 different tears

นอ แตมุนเน นัน

คีปอซอ อุลรอทโก ซึลพอซอ อุลรอทซอ

so I hate you

so i love you

so I hate you

so i love you

นัน นอ ออบชี ชัลรากานึนเก แว อาจิกโด

อีรอคเค ฮิมดึนจี

อออีซัง บูอึนนุนนือโร นุนตือกิน ชิลรอ

อีเจน อุซโก ชิพพอ

คือแรซอ เนกา จุน อาพึม แซงกักแค

นอ แตมุนเน ฮึลริน นุนมึล แซงกักแค

คือรอนเด แว จากูมัน แฮงบกแฮซดอน ซุนกันมัน

ตออุลรีโก อิซนึนจี โมรือเกทซอ

Gave me 2 Different Tears(투투)

Gave me 2 Different Tears(ทูทู)

นอ แตมุนเน นัน (ทูทู)

คิปอซอ อุลอิทโก(ทูทู) ซึลพอซอ อุลริทซอ (ทูทู)

So I hate you

(but the love you gave me was so so good)

So i love you

(but the pain you gave me was so so bad)

แว อาจิกโด นอ แตมเม นุนมุล ฮึลรีนึนจี

แนกา นอมู ชิรรอ

อลมานา ทอ ซังชอรึน ทอ อิบบอยา นัน

นอรึน มีวอ ฮัน ซู อิซซึลกา

그래서 네가 준 아픔 생각해

คือแรซอ เนกา จุน อาพึม แซงกักแค

너 때문에 흘린 눈물 생각해

นอ แตมุนเน ฮึลริน นุนมึล แซงกักแค

하지만 그럴수록 밀어내려 할수록

ฮาจีมัน คือรอนซูรก มิลรอแนรยอ ฮันซูรก

네 모습은 더 가까이 다가와

เน โมซึบบึน ทอ คากาอิ ทากาวา

(예은)(랩윱) (เยอึน + บินแรพ)

Gave me 2 Different Tears(투투)

Gave me 2 Different Tears(ทูทู)

너 때문에 난(투투)(너때문에 난)

นอ แตมุนเน นัน (ทูทู) (นอแตมุนเน นัน)

기뻐서 울었고(투투) (오~)슬퍼서 울었어(투투)

คิปอซอ อุลรอทโก (ทูทู) (โอ~) ซึลพิซอ อุลรอทซอ (ทูทู)

So I hate you

(but the love you gave me was so so good)

So i love you

(but the pain you gave me was so so bad)

(윱) (ยูบิน)

(uh~)

(come here boy~)

(uh~)

(랩윱) (ยูบิน แรพ)

what was I still feel this way

when I know there’s nothing left to say

차라리 몰랐으면 좋을껄 지워버리고 싶어 널

ชารารี มลรัทซือมยอน โจฮึนกอล จีวอบอรีโก ชิพพอนอล

내 자신에게 미워하라고 널

แน จาชินเนเก มิวอฮาราโก นอล

기억하라고 그 상처를

คีออกฮาราโก คือ ซังชอรึน

but ah…

that’s the reason why

I still miss you no matter how hard I try

(선예)(랩윱) (ซอนเย + ยูบินแรพ)

Gave me 2 Different Tears(투투)

Gave me 2 Different Tears(ทูทู)

너 때문에 난(투투)(너때문에 난)

นอ แตมุนเน นัน (ทูทู) (นอแตมุนเน นัน)

기뻐서 울었고(투투) (오~)슬퍼서 울었어(투투)

คิปอซอ อุลรอทโก (ทูทู) (โอ~) ซึลพิซอ อุลรอทซอ (ทูทู)

So I hate you

(but the love you gave me was so so good)

So i love you

(but the pain you gave me was so so bad)

(예은)(선예) (เยอึน) (ซอนเย)

Gave me 2 Different Tears(투투)(two~)

Gave me 2 Different Tears (ทูทู) (two~)

너 때문에 난(투투)(예)

นอ แตมุนเน นัน (ทูทู) (เย)

기뻐서 울었고(투투)(슬퍼서~) 슬퍼서 울었어(투투)

คีปักซอ อุลรอทโก (ทูทู) (ซึลพอซอ~) ซึลพอซอ อุลรอทซอ (ทูทู)

(선예)(랩윱) (ซอนเย + บินแรพ)

So I hate you~~~

(but the love you gave me was so so good)

So i love you~~~~~

(but the pain you gave me was so so bad)

Thanks to Credit :: Danielle@Wonderfulworld

Thai Trans :: EunSun² @Wondergirlsthailand.com

Roman Thai :: FirstPluz+ @ wondergirlsthailand.com

Please take out with full credit

Be the first to like.
loading...