เนื้อเพลง โลเล – ฝน ธนสุนทร

เพลง : โลเล

ศิลปิน : ฝน ธนสุนทร

เนื้อเพลง :

….ดนตรี……..

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล เชื่อไม่ได้

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล ใจผู้ชาย

….ดนตรี…..

ทีแรกบอกรักแต่ฉันคนเดียว

พูดจาลดเลี้ยว

นิดเดียวเชื่อไม่ได้

ไม่มีใครดีกว่ากันสักราย

ขึ้นชื่อว่าชาย เพราะทุกราย

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล เชื่อไม่ได้

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล ใจผู้ชาย

….ดนตรี…..

เอาหัวใจของเธอนั้นคืนไป

เหยื่ออีกรายของเธอไม่ใช่ฉัน

ผู้ชายมากรักไม่อยากพบพาน

ฉันไม่ต้องการ คบผู้ชาย

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล เชื่อไม่ได้

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล ใจผู้ชาย

….ดนตรี…..

อยู่คนเดียวนั้นยังดีเสียกว่า

ที่จะมาเสียน้ำตาให้กับใคร

ไม่มีใครมาเป็นเจ้าหัวใจ

หลีกไปให้พ้น เธอมันคน

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล เชื่อไม่ได้

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล ใจผู้ชาย

….ดนตรี……..

เอาหัวใจของเธอนั้นคืนไป

เหยื่ออีกรายของเธอไม่ใช่ฉัน

ผู้ชายมากรักไม่อยากพบพาน

ฉันไม่ต้องการ คบผู้ชาย

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล เชื่อไม่ได้

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล ใจผู้ชาย

….ดนตรี…..

อยู่คนเดียวนั้นยังดีเสียกว่า

ที่จะมาเสียน้ำตาให้กับใคร

ไม่มีใครมาเป็นเจ้าหัวใจ

หลีกไปให้พ้น เธอมันคน

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล เชื่อไม่ได้

โล้เลโลเลโลเลโลเลโลเล

โลเล ใจผู้ชาย

Be the first to like.
loading...