เนื้อเพลง Love Letter – FT island

เพลง : Love Letter

ศิลปิน : FT island

เนื้อเพลง :

잘 지내고 있나요 아프지는 않나요

ชัล จี เน โก อิด นา โย อา พือ จี นึน อัน นา โย

สบายดีใช่มั้ย ไม่เจ็บปวดใช่มั้ย

내가 없는 그대가 난 걱정이 되죠

เน กา ออบ นึน คือ เด กา นัน คอก จอง อี ทเว จโย

ผมเริ่มรู้สึกเป็นห่วงคุณที่ไม่มีผมแล้ว

바쁘더라도 잘 챙겨 먹고

พา ปือ ดอ รา โด ชัล เชง กยอ มอก โก

แม้ว่าจะยุ่งแค่ไหน ก็ต้องกินข้าวเยอะๆ

추울 땐 잘 챙겨 입고

ชู อุล เตน ชัล เชง กยอ อิบ โก

เมื่อไหร่ที่อากาศหนาวเย็น ก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆ

울지 말고 씩씩하게 살길 바래요

อุล จี มัล โก ชิก ชี คา เก ซัล กิล พา เร โย

อย่าร้องไห้และจงมีชีวิตด้วยความเข้มแข็ง

RAP)

2009년 어느 날 문득 네 생각에 펜을 들어

อี ชอน คู นยอน ออ นือ นัล มุน ดึก นี เซง กา เก เพ นึล ทือ ลอ

วันหนึ่งในปี 2009 ทันใดนั้นผมก็หยิบปากกาด้วยความคิดถึงคุณ

밤길이 무서울 땐 누구한테 전활 거는지

พัม กี ลี มู ซอ อุล เตน นุ กุ ฮัน เท ชอน ฮวาล คอ นึน จี

เมื่อยามค่ำคืนที่น่ากลัว จะให้โทรศัพท์หาใคร

보낼 수 없는 편지를 써

โพ เนล ซู ออบ นึน พยอน จี รึล ซอ

ผมเลยเขียนจดหมายที่ไม่อาจส่งไปหาคุณได้

혼자서 밥은 잘 먹는지

ฮน จา ซอ พา บึน ชัล มอก นึน จี

เมื่ออยู่ลำพังแล้ว ต้องทานข้าวให้เยอะๆ

오늘도 나는 걱정이 돼

โอ นึล โด นา นึน คอก จอง งี ดเว

แม้ ณ วันนี้ผมเริ่มรู้สึกเป็นห่วงคุณ

보낼 수 없는 편지를 써

โพ เนล ซู ออบ นึน พยอน จี รึล ซอ

แต่ก็ไม่สามารถส่งจดหมายที่เขียนขึ้นมาได้

I care about you I think about you

ผมเป็นห่วงคุณ ผมคิดถึงคุณ

(나는 당신에 대하여 생각하고

นา นึน ทัง ชี เน เท ฮา ยอ เซง กา คา โก

ผมคิดที่จะเผชิญหน้ากับคุณ

난 당신에 대하여 조심한다)

นัน ทัง ชี เน เท ฮา ยอ โช ชิม ฮัน ดา

แต่ผมก็เป็นกังวลที่จะเผชิญหน้ากับคุณ

이러면 안 되는 걸 알면서도

อี รอ มยอน อัน ดเว นึน กอล อัล มยอน ซอ โด

ก็รู้ว่าคงไม่ได้ ถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่

오늘도 너만 생각하고 있어

โอ นึล โด นอ มัน เซง กา คา โก อิด ซอ

แม้ ณ วันนี้ ผมกำลังคิดถึงคุณ

하루 종일 네 걱정만 하고 있어

ฮา รึ จง อิล เน คอก ตอง มัน ฮา โก อิด ซอ

แต่ระยะเวลาตลอดวันหนึ่งวันก็มีแต่ความเป็นห่วงเท่านั้น

너에게 닿을 수 없는 내 마음을 써

นอ เอ เก ทา อึล ซู ออบ นึน เน มา อือ มึล ซอ

เป็นห่วงว่าคุณไม่อาจสัมผัสหัวใจผมที่ส่งไปถึงคุณได้

잘 지내고 있나요 아프지는 않나요

ชัล จี เน โก อิด นา โย อา พือ จี นึน อัน นา โย

สบายดีใช่มั้ย ไม่เจ็บปวดใช่มั้ย

내가 없는 그대가 난 걱정이 되죠

เน กา ออบ นึน คือ เด กา นัน คอก จอง อี ทเว จโย

ผมเริ่มรู้สึกเป็นห่วงคุณที่ไม่มีผมแล้ว

바쁘더라도 잘 챙겨 먹고

พา ปือ ดอ รา โด ชัล เชง กยอ มอก โก

แม้ว่าจะยุ่งแค่ไหน ก็ต้องกินข้าวเยอะๆ

추울 땐 잘 챙겨 입고

ชู อุล เตน ชัล เชง กยอ อิบ โก

เมื่อไหร่ที่อากาศหนาวเย็น ก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆ

울지 말고 씩씩하게 살길 바래요

อุล จี มัล โก ชิก ชี คา เก ซัล กิล พา เร โย

อย่าร้องไห้และจงมีชีวิตด้วยความเข้มแข็ง

내가 너무 걱정이 많죠

เน กา นอ มู คอก จอง อี มัน จโย

ผมรู้สึกเป็นห่วงมากมาย

얘기가 너무 길어졌죠

เย กี กา นอ มู กี ลอ จยอด จโย

มีเรื่องที่อยากพูดมากขึ้นเรื่อยๆ

버릇처럼 잔소리만 하네요

พอ รึด ชอ รอม ชัน โซ รี มัน ฮา เน โย

ผมเอาแต่คร่ำครวญจนติดเป็นนิสัยไปแล้ว

눈물이 많은 그대 모습이 내 눈에 아른거려서

นุน มู ลี มา นึน คือ เด โม ซือ บี เน นู เน อา รึน คอ รยอ ซอ

เพราะใบหน้าคุณทำให้น้ำตาปรากฎขึ้นบ่อยๆที่ดวงตาของผม

오늘도 하루가 쉽지 않죠

โอ นึล โด ฮา รุ กา ชวิบ จี อัน จโย

และ ณ วันนี้ วันหนึ่งวันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลย

잘 지내고 있나요 아프지는 않나요

ชัล จี เน โก อิด นา โย อา พือ จี นึน อัน นา โย

สบายดีใช่มั้ย ไม่เจ็บปวดใช่มั้ย

내가 없는 그대가 난 걱정이 되죠

เน กา ออบ นึน คือ เด กา นัน คอก จอง อี ทเว จโย

ผมเริ่มรู้สึกเป็นห่วงคุณที่ไม่มีผมแล้ว

바쁘더라도 잘 챙겨 먹고

พา ปือ ดอ รา โด ชัล เชง กยอ มอก โก

แม้ว่าจะยุ่งแค่ไหน ก็ต้องกินข้าวเยอะๆ

추울 땐 잘 챙겨 입고

ชู อุล เตน ชัล เชง กยอ อิบ โก

เมื่อไหร่ที่อากาศหนาวเย็น ก็ต้องใส่เสื้อผ้าหนาๆ

울지 말고 씩씩하게 살길 바래요

อุล จี มัล โก ชิก ชี คา เก ซัล กิล พา เร โย

อย่าร้องไห้และจงมีชีวิตด้วยความเข้มแข็ง

RAP)

왜 그땐 너란 사람의 소중함을 난 몰랐을까

เว คือ เตน นอ รัน ซา รา เม โซ จุง ฮา มึล นัน มล รัด ซึล กา

ทำไมนะ ยามนั้นผมถึงไม่รู้ว่าคุณคือคนที่มีค่าสำหรับผม

사랑이 다가올 땐 무디더니 떠나고 나니

ซา ราง งี ทา กา อล เตน มู ทิ ดอ นี ตอ นา โก นา นี

เมื่อความรักเข้ามาใกล้และก็ค่อยๆจากไป

왜 또 찾는 걸까

เว โต ชัด นึน คอล กา

แล้วทำไมผมถึงมองหาความรักอีกครั้งล่ะ

oh 옆에 있을 때는 몰랐어 어리석은 남자라서

oh ยอ เพ อิด ซึล เต นึน มล รัด ซอ ออ รี ซอ กึน นัม จา รา ซอ

โอ้ เพราะผมเป็นผู้ชายที่**เขลาไม่รู้แม้กระทั่งยามที่มีความรักอยู่ตรงหน้า

바보 같은 남자라서 떠나고 나니 알게 되더라

พา โบ คา ทึน นัม จา รา ซอ ตอ นา โก นา นี อัล เก ทเว ดอ รา

เพราะผมเป็นผู้ชายที่**เขลาที่เพิ่งค้นพบยามความรักจากไปแล้ว

내가 너무 힘들게 아프게 했죠 정말 미안했어요

เน กา นอ มู ฮิม ดึล เก อา พือ เก เฮด จโย ชอง มัล มี อัน เฮด ซอ โย

ผมขอโทษจริงๆที่ทำให้คุณต้องเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส

이제 그대를 보내줄게요

อี เจ คือ เด รึล โพ เน จุล เก โย

เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมจะปล่อยคุณไป

좋은 사람 만나요 행복하길 바래요

โช อึน ซา ราม มัน นา โย เฮง โบ คา กิล พา เร โย

ผมหวังว่าคุณจะพบคนที่ดีและมีความสุข

내가 아는 그대는 잘 할거라 믿죠

เน กา อา นึน คือ เด นึน ชัล ฮัล กอ รา มิด จโย

ผมรู้และเชื่อว่าคุณต้องทำได้ดีแน่ๆ

항상 웃던 그대 사진에 내 눈물 묻히기 싫어

ฮัง ซัง อุด ดอน คือ เด ซา จี เน เน นุน มุล มู ที กี ชิ รอ

เกลียดหยาดน้ำตาที่เปรอะเปื้อนบนรูปถ่ายคุณที่กำลังยิ้มอยู่ตลอดเวลา

오늘도 난 그래도 난 웃기만 하죠

โอ นึล โด นัน คือ เร โด นัน อุด กี มัน ฮา จโย

ถึงแม้ ณ วันนี้ ผมจะทำได้แค่หัวเราะเท่านั้น

Be the first to like.
loading...