เนื้อเพลง แผ่นดิน – ฟอร์ด

เพลง : แผ่นดิน

ศิลปิน : ฟอร์ด

เนื้อเพลง :

(*) ไม่มีดินผืนใดให้ไออุ่น เท่ากับดินที่คุณถือกำเนิด

ไม่มีดินผืนใดดูมั่นคง เท่ากับดินที่ลงสำมะโนครัว

ไม่มีดินผืนใดให้คุณเดิน เท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งไข่

ไม่มีดินผืนใดมีความหมาย เท่ากับดินสุดท้าย ของเผ่าพันธุ์……..

ไม่มีชัยชนะใดยิ่งใหญ่ เท่ากับชัยชนะเหนือใจตน

ไม่มีภัยผองใด**มโหดร้าย เท่ากับภัยผองไทยทำร้ายตน

ไม่มีเงินไม่มีทองยังไม่หมองเศร้า มีแผ่นดินปลูกข้าวเราอยู่ได้

ไม่มีเงินไม่มีทองค่อยหาใหม่ บนแผ่นดินสุดท้าย ของไทยทุกคน

อย่ามัวแต่ฝัน อย่ามัวแต่คิด ฝันถึงคิดถึง

แต่ประโยชน์ส่วนตัว เห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัว

แผ่นฟ้าจะมัว แผ่นดินจะหมอง นองน้ำตา

(ซ้ำ *)

แผ่นดินเดือดร้อน ผู้คนหมองไหม้ ผู้คนใจร้าย

แผ่นดินเดือดร้อน แผ่นดินเหือดหาย

ผู้คนเหือดสิ้น หมดสิ้นแผ่นดิน หมดสิ้นเผ่าพันธุ์…….

ไม่มีดินผืนใดให้ไออุ่น เท่ากับดินที่คุณถือกำเนิด

ไม่มีดินผืนใดดูมั่นคง เท่ากับดินที่ลงสำมะโนครัว

ไม่มีดินผืนใดให้คุณเดิน เท่ากับดินที่คุณเดินตอนตั้งใข่

ไม่มีดินผืนใดมีความหมาย เท่ากับดินสุดท้ายของเผ่าพันธุ์

ไม่มีดินผืนใดมีความหมาย เท่ากับผืนดินไทยของคนไทย

Be the first to like.
loading...