เนื้อเพลง เรฟูจี – bigass

เพลง : เรฟูจี

ศิลปิน : bigass

เนื้อเพลง :

เวิ้งฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่องไป ลอยล่องไป ล่องไป ถอยไป ถอยห่างดินดิน แผ่นดินถิ่นฐานตัวเอง โดนละเลงสงครามเสียจนสิ้นแผ่นดินเวิ้งว้างกว้างทางฝันชีวันนั้นมืดมน ทน ทุกข์ทน ทุกข์ทน สู้ทน สู้ต่อไปไกล ห่างไกลสุดสายตา ลอยล่องในนาวาถึงคราไร้แผ่นดิน ดินถิ่นเดิมรุกร้อนดั่งไฟแผดเผา ฝืนสูงเตาเจ้าคง เจ้าเคยยัดใส่เตาคราวผู้คนบนผืนดินเดิมปากหมอง ใยไม่มอง ไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัวกินมีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือเกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมา มา เข้ามา เข้ามา Refugee( Solo )เวิ้งฟ้ากว้างกลางน้ำเรือลำน้อยล่องมา มาเข้ามา เข้ามาหาแผ่นดินดินถิ่นนี้มีน้ำตา เหลือแค่วันเวลาถ้ามาเพื่อดับไฟแผดเผา ฝืนสูงเตาเจ้าคง เจ้าเคยยัดใส่เตาคราวผู้คนบนผืนดินเดิมปากหมอง ใยไม่มอง ไม่เคยเหลียวแลเห็นแก่ตัวกินมีเหลือเผื่อแผ่กันวันนั้น วันนี้คงไม่ต้องล่องเรือเกลือจิ้มเกลือเหลือเพียงเรือล่องมา มา เข้ามา เข้ามา Refugee

Be the first to like.
loading...