เนื้อเพลง Hey Mr. Big – Lee Hyori

เพลง : Hey Mr. Big

ศิลปิน : Lee Hyori

เนื้อเพลง :

* Hey listen Mr boy

จัล-นัน ชอก ฮา-นึน อิบ-ซุล-โร

อี-เจ-นึน ซก กี-พึน ซา-รา-งึล มัล-แฮ

come on Like a Man

จา-รัง-มัน กา-ดึก-ฮัน นัล-มา-ดา

ตา-บุน-ฮัน มี-แร-กา อา-ดึก-ฮัน

โซ-นยอน-ดือ-รี-ยอ

กา-ซือ-มี ตา-ดึซ-ฮัน แซง-กา-กี

บัน-ดึซ-ฮัน โจ-กือ-มึน

ชา-บุน-ฮัน นัม-จา-กา ดเว-จวอ

อี-บู-นี-โช บา-ปือ-เก ซี-กเย-ชี-มึน

ซุม กา-ปือ-เก โด-นึน-เด

แว นึล เจ-จา-รี Jump jump

จา-จน-ซี-มึน no จา-ซิน-กา-มือ-โร

มู-กอ-อุน กึน ซัน-ชอ-รอม จา-รา-นา-ชวอ

( * )

** Hey get up Mr Big

ฮุล-จอก นอล-บอ-จิน ออ-แก-โร

จู-กอ-โด จี-กยอ-จุล ยอ-จา-รึล อัน-กิล

you know real man

Yeah, hey boy

Ah ~~ come on, Ah, da la da

นัม-จา-เอ ดู นู-นี เซ-ซา-งึล ซัม-กิล ดึซ

บิช-นา-มยอน นอ-มู-นา มอซ-จี-เก โบ-ยอ

นัม-จา-เอ ซา-อู-มึน ฮิม อา-นิน

ฮึย-มา-งี กอ-จิล แต

ออน-เจ-นา ซึง-รี-กา โบ-ยอ

Hey listen Mr boy

กา-ฮัน-จอก ฮา-ดอน ยง-กี-โร

วอน-ฮา-นึน โซ-วอ-นึล ฮยัง-แฮ นอล ดอน-จยอ

burning running man

Hey get up Mr Big

เซ-ซา-งึล กา-จิล มา-มือ-โร

แซ-รบ-เก แท-ยอ-นา

I’m waiting for you

Let’s go Mr Big

Hey listen Mr boy

Hey listen Mr boy

( * / ** )

Be the first to like.
loading...