เนื้อเพลง crazy dog – bigbang

เพลง : crazy dog

ศิลปิน : bigbang

เนื้อเพลง :

Crazy Dog – BIG BANG

Let’s do it again.. Uh! Let’s do it again

I said Let’s do it again

Big Bang Let’s do it again

Let’s do it again like

[TaeYang]

โมม มึล มัท คยอ โย บุน วี คิล บา กวอ โย

จวา อู โร ฮึน ดึล รอ นอ เอ ออง ดอง งี รึล ฮึน ดึล รอ

อู รี นึน Crazy Dog

Everybody in the place go Ho~

Everybody in the place go Ho~

Everybody in the place go

[G-Dragon]

Hey Hey.. Girl what you want from (Ma!)

เซ โร อุน เซ กเย โร Come here (Ma!)

มัท โบ จี โมท ทัน ทึก บยอล ฮัน (มัท!)

นอล วี เฮ จุน บี เฮท ซึ นี

คี ดา รี โก กี ดา รี ดอน อู รี ดุล น เน ชิ (กัน!)

อา มู มัล มา อิล ดัน บัล รึล ดึล รยอ (นวา!)

ดึล รอ โอล เตน นี มัม นา กัท เตน เน มัม

นุน มึล คัม มา เน มอ ริท ซก เก ฮยู ชิก กึล จุล เท นี

[Hook]

อี บัม มึน นอ มู กิล รอ So get down

วี โร อุน ซา รัม โม ดู เน เก โร วา

รี ดึม เม โมม มึล ชิล รอ ฮัม เก ดัล รยอ โบ เซ

จา ซอง คึม ซอง คึม ดา กา วา บวา

Hands up go! Hands up go! Hands up

Let’s go Let’s go Oh! Oh! Oh! (Rock ya’ll we gonna this party)

Hands up go! Hands up go! Hands up

Let me say Oh! Oh! Oh!

[T.O.P] Hey Hey ทอ วัน บยอก เค

บิ มิล รึน จี คิล เร คึ นยอ วา เอ Something

นัน บิท ชึน คา รี นึน คอ เทน

ออ ดุม มึล จึล คิล เท นี Bang’em

เน กา นู กุน จี นึน อัล เท โก

ทัล คม ฮัน อึม เซก กวา วี โม /โอ นึล รึน คึ เด มัน เน Hero

นอน อัล เกท นี It’s the hot in here

[G-Dragon]

พัม เซ กู รึม วี รึล ทัล รยอ โบ จา โอล รา ทา Oh ma god

I’m so hot นัน โจ ฮา อี จอล มึม ทา เท วอน โบล รัน ดา

Hey! ฮวัง โฮล ฮัน บัม มึน วอน เฮ โย

Hey! กัน จอล ฮี นอ รึล วอน เฮ โย

Hey! ดึล รี นี เน ชิม จัง งี

ทู กึน กอ ริม มึล บลา บลา บลา

[Hook]

อี บัม มึน นอ มู กิล รอ So get down

วี โร อุน ซา รัม โม ดู เน เก โร วา

รี ดึม เม โมม มึล ชิล รอ ฮัม เก ดัล รยอ โบ เซ

จา ซอง คึม ซอง คึม ดา กา วา บวา

Hands up go! Hands up go! Hands up

Let’s go Let’s go Oh! Oh! Oh! (Rock ya’ll we gonna this party)

Hands up go! Hands up go! Hands up

Let me say Oh! Oh! Oh!

[TaeYang]

โมม มึล มัท คยอ โย บุน วี คิล บา กวอ โย

จวา อู โร ฮึน ดึล รอ นอ เอ ออง ดอง งี รึล ฮึน ดึล รอ

อู รี นึน Crazy Dog

Everybody in the place go Ho~

Everybody in the place go Ho~

Everybody in the place go

Now movin’! Yo movin’! Just movin’!

B to the I the G (Bang Bang)

Everybody dance now

[T.O.P] จอล มึน นี ยอ อี นอล บึน เซ ซัง วี โร

อี ซัง งึล พยอล ชยอ รา ตึ กอ อุน พี โร

ดัง กยอ มัล กยอ ชวี จี อัน โก ทัล รยอ โมท มัล รยอ

ทอ โนบ พี โพล Volume มึล คี วอ

[G-Dragon] C’mon C’mon บยอล ซอ มอม ชู กิน อา จิก อิล รอ

มด ชอง งี ทอ ชยอ รา คึ เก โซ รี จิล รอ

Yo! Yo! Yo! Put your hands up high

Big Bang in da house

[Hook]

อี บัม มึน นอ มู กิล รอ So get down

วี โร อุน ซา รัม โม ดู เน เก โร วา

รี ดึม เม โมม มึล ชิล รอ ฮัม เก ดัล รยอ โบ เซ

จา ซอง คึม ซอง คึม ดา กา วา บวา

Hands up go! Hands up go! Hands up

Let’s go Let’s go Oh! Oh! Oh! (Rock ya’ll we gonna this party)

Hands up go! Hands up go! Hands up

Let me say Oh! Oh! Oh!

-*-*-E-*-V-*-E-*-*-

Be the first to like.
loading...