เนื้อเพลง Rock go – Super junior

เพลง : Rock go

ศิลปิน : Super junior

เนื้อเพลง :

Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล!!

ฮามัน ทามัน ทามัน ทามัน นา ทา อี ปุนนี ปุนนี ปุนนี ดา

ยอโบ เกจอกี จอเกโบยอ? ยอโบ อันกยอง อันโบยอ

ทงซุล จิบ ซุลทง โซจู มันบยอง มันจู โซ ทา อีซิม จอน ซิมมีดา, โปโปโป!

อาชด ดา ชดฮา! ซู บักกี บักซู! ทาซี ฮับชัง ฮับซีดา!

Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล!!

นีกา นึนเด นึนกา นี? อิลโยอิล ซือวีซือ ซูรี ซูรี ซู มุลรอง มุลรอง มุล!

อาชด ดา ชดฮา ซู บักกี บักซู! ทาซี ฮับชัง ฮับซีดา!

ออเจโด คอกูโร โอนึลโด คอกูโร โมดึน คอน กอกูโร ทลรา กาโก อิดซอ

แนอิลรี วายาแฮ! แฮงบกเก ซีกเยกา แชกัก แชกัก ทลรา กาเก็ทจี!!

แชกัก แชกัก แชกัก วัน ทู ทรี โฟร์ ไฟท์ ซิก GO!

Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล!!

ฮาพา ทาคา ชาจา อา ซาบา มารา ดานากา 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 แตง!!

อาแร ซอ เวโร, ทเวเอซอ อัพพือโร, โมดึน คอน คอกูโร Rock Go Go!!!

ฮัลอาบอจี ฮัลอามอนี อาจอชิ อาจุมมา นัมนยอโนโซ ชันชันชัน!!

ออลซิ กูจอล ซิกู ปารา บารา บาปัม, โมดึน คอน คอกูโร Rock Go Go!!!

นากัด ดาโอ นานา โอดา กัดนา? อาทึล ตัลรี ดาคอท ดาอี ตัลดึลรา!

ทาคัท ทึนบยอล รึน พยอล รึน คัทดา! ชากู มันกุม มันกูจา!

ชังกา กันกา จังซี จิบกัน จิบซี ดาทเวน จังกุก ชองกุก จัง ทเวนดา!

อาชด ดา ชดฮา! ซู บักกี บักซู! ทาซี ฮับชัง ฮับชีดา!

ออเจโด คอกูโร โอนึลโด คอกูโร โมดึน คอน กอกูโร ทลรา กาโก อิดซอ

แนอิลรี วายาแฮ! แฮงบกเก ซีกเยกา แชกัก แชกัก ทลรา กาเก็ทจี!!

แชกัก แชกัก แชกัก วัน ทู ทรี โฟร์ ไฟท์ ซิก GO!

Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล!!

อาชด ดา ชดฮา! ซู บักกี บักซู! ทาซี ฮับชัง ฮับชีดา!

Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! Rock Go Go! มัลแฮมัล!!

Be the first to like.
loading...