เนื้อเพลง สายน้ำไม่ไหลกลับ – ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์

เพลง : สายน้ำไม่ไหลกลับ

ศิลปิน : ลัดดาวัลย์ ประวัติวงศ์

เนื้อเพลง :

โอ้ความรักที่ร้าวรานไกล

ดุจสายน้ำไหลผ่านไป

ลงไหลไปแล้วไม่เคยคืนมา หา

สาย น้ำเชี่ยวโกรกไหล

วกวนแล้วไหล ไป

ไหลไปแล้วไม่กลับมา

คิด เปรียบไปก็คล้ายเหมือนว่า

รักเอยไม่คืนหวนมา

จากลาไปยังหนใด

คิด ถึงเมื่อก่อนเคย

รักฉันเป็นสุขเอย

ไหนเลยจึงต้องจากไกล

คอย เฝ้าคอยคร่ำครวญหวนไห้

รักเอยจากไปแล้วไย

จากไปเหมือนสายน้ำวน

ร้าง ไปร้างไกลสุดหวัง

ล่องลอยไปไกลเหมือนดัง

สู่วังแม่เอยสายชล

ฉัน สิยังคร่ำครวญเพ้อบ่น

ไหว้วอนให้สายน้ำวน

ช่วยดลให้รักฉันคืน

เขา คงไม่กลับมา

หัวใจพร่ำเรียกหา

น้ำตาหลั่งนองกล้ำกลืน

นอนหลับตาต้องผวาตื่น

สายน้ำไม่เคยไหลคืน

ไม่คืนเสียแล้วรักเอย

(..SOLO..)

เขา คงไม่กลับมา

หัวใจพร่ำเพรียกหา

น้ำตาหลั่งนองกล้ำกลืน

นอนหลับตาต้องผวาตื่น

สายน้ำไม่เคยไหลคืน

ไม่คืนเสียแล้วรักเอย

คงไม่คืนเสียแล้วรักเอย…

Be the first to like.
loading...