เนื้อเพลง เพื่อแม่ – คัทลียา มารศรี

เพลง : เพื่อแม่

ศิลปิน : คัทลียา มารศรี

เนื้อเพลง :

…หอมซึ้ง ตรึงเตือนสติหอม ดอกมะลิ ดอกไม้สีนวลขาวสวยงามยามแย้มกลีบพราว สีขาวนวลเหมือนสีน้ำนมแม่นั้น

น้ำนมน้ำทิพย์ที่แม่ให้ดืม สายเลือดแม่ซึมแทรกในทุกหยดจากถัน สาย..เลือดที่แม่กลั่น ค่าอนันต์สร้างสรรค์ให้ลูกเติบโตมา ลูกนำมะลิที่ร้อยมาลัย กราบไหว้เทิดทูนพระคุณแม่จ๋าสุดสรรถ้อยคำเทิดพรรณนา สุดหาสิ่งใดทดแทนใบบุญ

เพื่อแม่ลูกขอสัญญาทำได้ เพื่อแม่สุขใจสุขกายด้วยลูกนำหนุน ขอทำความดีเทิดพระคุณ เพื่อแม่อิ่มบุญอิ่มพระคุณที่ลูกบูชา

Be the first to like.
loading...