เนื้อเพลง ชั่วนิจนิรันดร – สุเทพ วงศ์กำแหง

เพลง : ชั่วนิจนิรันดร

ศิลปิน : สุเทพ วงศ์กำแหง

เนื้อเพลง :

ฉันรักเธอ แม้เทียบเสมอ กับดวงชีวิต

รักเธอ ชั่วนิจนิรันดร

แม้เธอห่างไกล ใจก็ห่วง ห่วงนิวรณ์

ถึงแม้ม้วยมรณ์ ไม่ถอนรักที่มี

รักฉันนั่น เหมือนดังตะวัน มั่นรักฟากฟ้า

รักดั่ง หมู่ปลา รักวารี

เหมือนดังกับแหวน แสนจะรักแก้วมณี

เหมือนขุนคีรี สวาทพื้น ดินเดียวกัน

มากมาย ราวกับห้วงมหรรณพ

มิรู้จบ ดังกับมีทำนบกั้น

แต่มั่นคง เหมือนดังสิงขร ซ้อนแผ่นดินนั้น

ทั้งความซื่อสัตย์ มัดใจคงมั่น ดั่งตะวันซื่อต่อฟ้า

ฉันรักเธอ แท้จริงเสมอ ไม่ลวงให้หลง

รักฉันมั่นคง ดังวาจา

เห็นใจเถิดหนอ ขอมอบไว้ให้สัญญา

ฉันจะบูชา ชั่วนิจนิรันดร ชั่วนิจนิรันดร ชั่วนิจนิรันดร

Edit By: Rybena

Be the first to like.
loading...