เนื้อเพลง ไกลเท่าไหร่ รักเก่าเก่า – GOLF MIKE

เพลง : ไกลเท่าไหร่ รักเก่าเก่า

ศิลปิน : GOLF MIKE

เนื้อเพลง :

รู้…เวลาที่เปลี่ยนหมุนเวียน เปลี่ยนอะไรมากมาย

และเปลี่ยนให้เราหมุนไป ฉัน…และเธอที่อยู่ด้วยกัน

กลับต้องมาร้างไกล …

” ห่างหายกันไป ไปพร้อมๆเวลา ไม่มีวันที่เราย้อนวันให้เป็นดังเก่า”

ไม่มีนาฬิกาหมุนเราให้เป็นดังเดิม

แต่ก็อยากจะบอกให้เธอได้ฟังเหลือเกิน

รักเธอ…ไม่เคยให้ใครเท่าเธอ

และจะไม่รักใคร เท่าที่ฉันรักเธอ

ก่อนที่เคยรัก…รัก…รัก…รักเธอ เคยเป็นยังไง

ฉันขอรัก รักไป ให้มันคงเดิม

ที่ต้องไกล ไม่ทำให้ลดลงเลย

“รักเธอ ไกล…เท่าไหร่…รักเธอ…เท่าเก่า…”

รู้…เวลาไม่หยุดหมุนเดิน อาจพาเธอพบเจอ

ได้เจอะกับรักมากมาย แม้..จะมีที่ต้องเสียใจ

อาจจะมีทุกข์ใจ แต่แล้วคงได้เจอรักแท้ที่ดี

ไม่มีวันที่รักที่เราย้อนวัน ได้เป็นดั่งเก่า

ไม่มีนาฬิกาหมุนเราให้เป็นดังเดิม

แต่ก็อยากจะบอกให้เธอได้ฟังเหลือเกิน

รักเธอ…ไม่เคยให้ใครเท่าเธอ

และจะไม่รักใคร เท่าที่ฉันรักเธอ

ก่อนที่เคยรัก…รัก…รัก…รักเธอ เคยเป็นยังไง

ฉันขอรัก รักไป ให้มันคงเดิม

ที่ต้องไกล ไม่ทำให้ลดลงเลย

“รักเธอ ไกล…เท่าไหร่…รักเธอ…เท่าเก่า…”

รักเธอ…ไม่เคยให้ใครเท่าเธอ

และจะไม่รักใคร เท่าที่ฉันรักเธอ

ก่อนที่เคยรัก…รัก…รัก…รักเธอ เคยเป็นยังไง

ฉันขอรัก รักไป ให้มันคงเดิม

ที่ต้องไกล ไม่ทำให้ลดลงเลย

“รักเธอ ไกล…เท่าไหร่…รักเธอ…เท่าเก่า…”

รักเท่าไรก็ยังเท่านั้น

Be the first to like.
loading...