เนื้อเพลง น้ำพริกปลาทู – สามารถ

เพลง : น้ำพริกปลาทู

ศิลปิน : สามารถ

เนื้อเพลง :

(ดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่ง

ถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่

รอดตัวไม่เคยอดตาย

ขอบใจข้าวแดงแกงร้อน

เงินทองเราก็พอหาได้

น้อยไปก็ยังพอมีอยู่

ไม่มีสะเต๊กสตู

ปลาทูน้ำพริกยังมี)

ตัวของตัวก็แค่นี้ก็ดี

พอได้ได้พออยู่ไป

คนไหนใครระดับไหนไม่มอง

ไม่มองก็ปล่อยเขาไป

ตัวของตัวก็แค่นี้ก็ดี

พอได้ได้พออยู่ไป

ตัวของเราก็เป็นเรื่องของเรา

กินข้าวหม้อใครหม้อมัน

แสนจะดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่ง

ถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่

รอดตัวไม่เคยอดตาย

ขอบใจข้าวแดงแกงร้อน

เงินทองก็ยังพอหาได้

น้อยไปก็ยังพอมีอยู่

ไม่มีสะเต๊กสตู

ปลาทูน้ำพริกยังมี

แพงไม่แพงก็อิ่มท้องเท่ากัน

สำคัญที่ยังได้กิน

กินข้าวแกงก็มีวิตามิน

ถูกลิ้นอร่อยเหมือนกัน

(แพงไม่แพงก็อิ่มท้องเท่ากัน

สำคัญที่ยังได้กิน)

ของของเราไม่ต้องขอเขากิน

เอ้ากินน้ำพริกปลาทู

(ดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่ง

ถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่

รอดตัวไม่เคยอดตาย

ขอบใจข้าวแดงแกงร้อน

เงินทองก็ยังพอหาได้

น้อยไปก็ยังพอมีอยู่

ไม่มีสะเต๊กสตู

ปลาทูน้ำพริกยังมี)

แพงไม่แพงก็อิ่มท้องเท่ากัน

สำคัญที่ยังได้กิน

กินข้าวแกงก็มีวิตามิน

ถูกลิ้นอร่อยเหมือนกัน

(แพงไม่แพงก็อิ่มท้องเท่ากัน

สำคัญที่ยังได้กิน)

ของของเราไม่ต้องขอเขากิน

เอ้ากินน้ำพริกปลาทู

(แสนจะดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่ง

ถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่

รอดตัวไม่เคยอดตาย

ขอบใจข้าวแดงแกงร้อน

เงินทองก็ยังพอหาได้

น้อยไปก็ยังพอมีอยู่

ไม่มีสะเต๊กสตู

ปลาทูน้ำพริกยังมี)

(ดีใจได้เกิดมาชาติหนึ่ง

ถึงเรามันไม่ดีเท่าไหร่

รอดตัวไม่เคยอดตาย

ขอบใจข้าวแดงแกงร้อน

เงินทองก็ยังพอหาได้

น้อยไปก็ยังพอมีอยู่

ไม่มีสะเต๊กสตู

ปลาทูน้ำพริกยังมี)

Be the first to like.
loading...