เนื้อเพลง เธอยังมีฉัน – แก้ว ลายทอง

เพลง : เธอยังมีฉัน

ศิลปิน : แก้ว ลายทอง

เนื้อเพลง :

ขอเป็นเพียงแค่แสงไฟ สว่างงามในยามมืดมน

งามในใจของใครสักคน ที่อ่อนแอและเจ็บร้าว

ขอเป็นเพียงเพื่อนคนหนึ่ง คอยปลอบใจในยามทุกข์เศร้า

เป็นบทเพลงบรรเลงแผ่วเบา กล่อมเธอให้หลับใหล

อยากให้เธอจดจำฝังใจ ในยามใดเธอสิ้นไร้พลัง

ยามที่เธออับจนหนทาง อย่า อย่าสิ้นหวัง… เธอยังมีฉัน

ขอเป็นเพียงแค่ผืนทราย ทอดกายให้เธอข้ามผ่าน

ข้ามพ้นความทุกข์ทนร้าวราน สู่คืนวันอันสดใส

ขอเป็นเพียงเพื่อนเคียงข้าง ยามที่เธออ้างว้างหมองไหม้

เป็นเพื่อนฝันของคนอ่อนไหว เป็นเพื่อนใจให้คนเหงา

ก็อยากให้เธอจดจำฝังใจ ในยามใดเธอสิ้นไร้พลัง

ยามที่เธออับจนหนทาง อย่า อย่าสิ้นหวัง… เธอยังมีฉัน

Be the first to like.
loading...