เนื้อเพลง เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ – เติ้งลี่จวิน

เพลง : เจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้

ศิลปิน : เติ้งลี่จวิน

เนื้อเพลง :

ลอง.ปัน…หลอง.เลา..หม่านเลยโถวโถ้ว.ก๊วยสุย

หวินปั๊ก_เยา…เพาโจนหลีว…ไซก๋าน _ซี…วันโจว

_โฮว,โท้วยับพินเซียวฮู้_เลา..

ซีอีเฮ้..ซี้.เซา…โล่งเลยฟันป้าค.ซิงฟุน

ซิ่วเป _เยา.. ซีฮิงฟุ้ง…ซ้าด. _ป่าย..

โล่งเลย _ฮอน,ปัคซีเย้าเมเฮ_เยา.

ง๊อยเน๊ฮั่น _เน๊. อันฟ้างชิง _เฟา..

ซุยต่าย _โง้ว,ยัคฟาดตาอา.

_เซา.. ชุนชีนี _วาน. จินซีฮีม _พาง..

เย็กเม _เพง ฟุงฉี้จ้งจำอึม _ตาว…

เยายัง_เฮ้…เยายั้ง _เซา…เจ่าซีนฟันป้าค.

ชิงฟุน.ซิวเฮ _เยา… ยิงมืน

_ฟ้า…ปาคชิง _หล่อ..

จ่อยงอ _ซำ โจ้งเหอิฟูอู _ตาว…

ง๊อยเน๊ฮั่น_เน๊.. อันฟางชิง _เฟา…

ซุยต่ายโง้ว ยัคฟาด ตาอา_เซา..

ชุนชีนี _วาน.. จินชีฮึม _พาง..

เย็กเม _เพง ฟุงฉี้จ้งจำอึม _ตาว…

เยายัง _เฮ้…เยายั้ง_เซา…เจ่าชีนฟันป้าค.

ชิงฟุน.ซิวเฮ้ _เยา…

ยิงมืนฟ้า…ปาคชิง_หล่อ…จ่อยงอ _ซำ

โจ้งเหอิฟูอู_ต่าว…

ยิงมืน_ฟ้า…ปาคชิ้ง_หล่อ…จ่อยงอ _ซำ

โจ้งเหอิฟูอู_ตาว….

ยิงมืน_ฟ้า…ปาคชิ้ง_หล่อ…จ่อยงอ _ซำ

โจ้งเหอิฟูอู_ตาว……

Be the first to like.
loading...