เนื้อเพลง ลาก่อนความรัก – แจ้ ดนุพล

เพลง : ลาก่อนความรัก

ศิลปิน : แจ้ ดนุพล

เนื้อเพลง :

..ลาก่อนความรักที่ฉันเคยมี

ลาก่อนความดีที่ฉันเคยหวัง

ลาก่อนความทุกข์ที่สุมประดัง

ลาก่อนเพราะความหวัง มลาย

..ลืมเถิดดวงใจที่ไร้ความรัก

ลืมเถิดใจภักดิ์ที่มักแหนงหน่าย

ลืมเถิดความฝันที่มันลืมง่าย

ลืมเถิดความหมายที่กลายอาดูร

..เธอมีความสวยและรวยคนรัก

ฉันมีใจภักดิ์และรักเทิดทูล

เธอมีความรู้ที่คนเกื้อกูล

ฉันจึงต้องสูญสิ้นศรัทธา

..ลาก่อนความรักจากเธอคนเดียว

ลาก่อนชาตินี้สิ้นทีเสน่หา

ลาก่อนความฝันวิมานโสภา

ลาก่อนจนกว่าชีวามลาย

ดนตรี….

..เธอมีความสวยและรวยคนรัก

ฉันมีใจภักดิ์และรักเทิดทูล

เธอมีความรู้ที่คนเกื้อกูล

ฉันจึงต้องสูญสิ้นศรัทธา

..ลาก่อนความรักจากเธอคนเดียว

ลาก่อนชาตินี้สิ้นทีเสน่หา

ลาก่อนความฝันวิมานโสภา

ลาก่อนจนกว่าชีวามลาย

ลาแล้วยอดรักพี่ลา..

Be the first to like.
loading...