เนื้อเพลง อยากบอกว่ารักที่สุด – บอล

เพลง : อยากบอกว่ารักที่สุด

ศิลปิน : บอล

เนื้อเพลง :

เราอาจไม่เคยบอกว่ารักกันบ่อย

จนอาจดูน้อย เหมือนไม่ห่วงสักเท่าไหร่

และมีบ่อยครั้ง ขัดใจกันเรื่องเดิมอยู่เรื่อยไป

ลืมใส่ใจในความรักที่มีต่อกัน

ก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง

อาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี

อยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอ

ขอโทษที่เคย ปล่อยให้เธอรู้สึก

เหงาอยู่ลึกลึกเพราะด้วยความไม่ตั้งใจ

ซ้ำลืมขอบคุณ สิ่งที่ทำให้กันอยู่เรื่อยไป

ทั้งที่ไม่มีคนไหน รักฉันอย่างเธอ

ก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง

อาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี

อยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอ

ก่อนมันจะสายไปก่อน ขอฉันได้บอกถ้อยคำบางอย่าง

อาจไม่ฟังจับใจ แต่มันมาจากส่วนลึกที่มี

อยากบอกว่ารักที่สุด ถึงแม้เวลาของเราเหลือน้อยลงทุกที

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ เท่าที่เวลายังเหลือพอ

ขอพูดคำหนึ่งคำนี้ รักเธอ

Be the first to like.
loading...