เนื้อเพลง dancing shoes – AJ

เพลง : dancing shoes

ศิลปิน : AJ

เนื้อเพลง :

(Intro)

Comin’ up, AJ

Show me what you got!

[Hook]

You want a da da da da dancing, get ya dancing shoes

짜릿한 기분은 아무도 모를걸

ชารอซฮัน คิบูนึน อามูโต โมรึลกอล

I can da da da da dance, I got dancing shoes

거친 내 숨소리가 너를 미치게 해

กอชิน แน ซุมโซริกา นอรึล มิชิเกซ แฮ

1step, 2step 한 걸음씩 천천히 그녀에게 오늘 다가갈래 (You’d better watch me now)

1step, 2step ฮัน กอรึมซิก ชอนนอนฮา คือนยอเอเก โอนึล ดากากอลแร (You’d better watch me now)

1step, 2step 오늘밤 너에게 내 사랑을 고백할래 (You’d better feel inside)

1step, 2step โอนึลบัม นอเอเก แน ซารางอึล โกแบกฮาลแร (You’d better feel inside)

내 멋진 모습에 서서히 너는 반할 걸

แน มอซจิน โมซึเบ ซอซอฮา นอนึน บันฮัล กอล

숨길 수 없어, 내 심장이 떨리는 걸

ซุมกิล ซู ออบซอ, แน ซิมจองงิ ตอลรินึน กอล

섹시한 내 눈빛에 조금씩 빠져들 때쯤

เซ็กซี่ฮัน แน นุนบิชเช โจกึมชิก ปาจยอดึล แตชึม

참을 수 없어, 달라진 내 모습을 봐

ชามึล ซุ ออบซอ, ดาลราจิน แน โมซึบึล บวา

[Hook]

You want a da da da da dancing, get ya dancing shoes

짜릿한 기분은 아무도 모를걸

ชารอซฮัน คิบูนึน อามูโต โมรึลกอล

I can da da da da dance, I got dancing shoes

거친 내 숨소리가 너를 미치게 해

กอชิน แน ซุมโซริกา นอรึล มิชิเกซ แฮ

A-oh, 그대와 나 A-oh, 사랑에 빠져

A-oh, คึแดวา นา A-oh, ซารางเง ปาจยอ

A-oh, 미친 듯이 Everybody just get down

A-oh, มิชิน ดึซชิ Everybody just get down

Just come around, round 두근대는 내 맘

Just come around, round ดูกึนแดนึน แน มัม

A-oh, 이젠 내 맘을 알아줄래

A-oh, อิเจน แน มามึล อาราจุลแร

내 멋진 모습에 서서히 너는 반할걸

แน มอซจิน โมซึบเบ ซอซอฮา นอนึน บันฮันกอล

숨길 수 없어, 내 심장이 떨리는 걸

ซุมกิล ซู ออบซอ, แน ซิมจองงิ ตอลรินึน กอล

섹시한 내 눈빛에 조금씩 빠져들 때쯤

เซ็กซี่ฮัน แน นุนบิชเช โจกึมชิก ปาจยอดึล แตชึม

참을 수 없어, 달라진 내 모습을 봐

ชามึล ซุ ออบซอ, ดาลราจิน แน โมซึบึล บวา

Dance Time

내가 없는 무대는 너를 지루하게 만들어 (지루하게 만들어)

แนกา ออบนึน มูแดนึน นอรึล จิรุอาเก มานดึลรา (จิรุอาเก มานดึลรา)

화려한 조명이 나를 서서히 비춰줄 때쯤 (날 비춰줘)

ฮวารยอฮัน โจมยองงิ นารึล ซอซอฮิ บิชวอจุล แดชึม (นัน บิชวอจวอ)

[Hook]

You want a da da da da dancing, get ya dancing shoes

짜릿한 기분은 아무도 모를걸

ชารอซฮัน คิบูนึน อามูโต โมรึลกอล

I can da da da da dance, I got dancing shoes

거친 내 숨소리가 너를 미치게 해

กอชิน แน ซุมโซริกา นอรึล มิชิเกซ แฮ

You want a da da da da dancing , get ya dancing shoes

I can da da da da dance, I got dancing shoes

You want a da da da da dancing , get ya dancing shoes

Be the first to like.
loading...