????????? dancing shoes – AJ

???? : dancing shoes

?????? : AJ

????????? :

(Intro)

Comin’ up, AJ

Show me what you got!

[Hook]

You want a da da da da dancing, get ya dancing shoes

??? ??? ??? ???

???????? ??????? ?????? ????????

I can da da da da dance, I got dancing shoes

?? ? ???? ?? ??? ?

????? ?? ????????? ????? ??????? ??

1step, 2step ? ??? ??? ???? ?? ???? (You’d better watch me now)

1step, 2step ??? ???????? ???????? ?????????? ????? ????????? (You’d better watch me now)

1step, 2step ??? ??? ? ??? ???? (You’d better feel inside)

1step, 2step ???????? ?????? ?? ???????? ?????????? (You’d better feel inside)

? ?? ??? ??? ?? ?? ?

?? ?????? ?????? ?????? ????? ?????? ???

?? ? ??, ? ??? ??? ?

?????? ?? ?????, ?? ???????? ???????? ???

??? ? ??? ??? ??? ??

?????????? ?? ???????? ???????? ???????? ?????

?? ? ??, ??? ? ??? ?

????? ?? ?????, ???????? ?? ??????? ???

[Hook]

You want a da da da da dancing, get ya dancing shoes

??? ??? ??? ???

???????? ??????? ?????? ????????

I can da da da da dance, I got dancing shoes

?? ? ???? ?? ??? ?

????? ?? ????????? ????? ??????? ??

A-oh, ??? ? A-oh, ??? ??

A-oh, ?????? ?? A-oh, ??????? ?????

A-oh, ?? ?? Everybody just get down

A-oh, ????? ????? Everybody just get down

Just come around, round ???? ? ?

Just come around, round ?????????? ?? ???

A-oh, ?? ? ?? ????

A-oh, ????? ?? ????? ?????????

? ?? ??? ??? ?? ???

?? ?????? ??????? ?????? ????? ?????????

?? ? ??, ? ??? ??? ?

?????? ?? ?????, ?? ???????? ???????? ???

??? ? ??? ??? ??? ??

?????????? ?? ???????? ???????? ???????? ?????

?? ? ??, ??? ? ??? ?

????? ?? ?????, ???????? ?? ??????? ???

Dance Time

?? ?? ??? ?? ???? ??? (???? ???)

???? ?????? ??????? ????? ???????? ???????? (???????? ????????)

??? ??? ?? ??? ??? ?? (? ???)

????????? ???????? ????? ?????? ???????? ????? (??? ????????)

[Hook]

You want a da da da da dancing, get ya dancing shoes

??? ??? ??? ???

???????? ??????? ?????? ????????

I can da da da da dance, I got dancing shoes

?? ? ???? ?? ??? ?

????? ?? ????????? ????? ??????? ??

You want a da da da da dancing , get ya dancing shoes

I can da da da da dance, I got dancing shoes

You want a da da da da dancing , get ya dancing shoes

Be the first to like.
loading...