เนื้อเพลง วราลี – cocktail

เพลง : วราลี

ศิลปิน : cocktail

เนื้อเพลง :

งามเอ๋ยงามใด ไม่เหมือนที่เคยเจอ

ไม่รู้ว่าเธอมาจากแห่งไหน

ฉันเฝ้ารอคอย ว่าแค่เพียงได้ชิดใกล้

จะรักเธอด้วยใจผูกพัน

งามเอ๋ยงามใด งามไฉนจะเทียบเคียง

สดับเสียงสำเนียงซึ้งใจ

ความรักเจ้าเอย จงเฉลยเผยความใน

จะรักเธอด้วยใจแน่นอน

โฉมงาม ทรามวัย

เธอช่างงามเฉิดฉายดังดารา

สวยเกินกว่าใครจะเจอ

นางฟ้า องค์ใดแปลงกายลงมา

จากฟ้า ดินแดน แห่งใดไม่รู้

อย่างน้อยเธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารักคืออะไร

ทำให้ฉันได้พบ ทำให้ฉันได้เข้าใจในรัก

งามเอ๋ยงามใด หากว่าใครได้พบเธอ

เปรียบเหมือนละเมอ ดั่งฝันไป

เฝ้าหวังด้วยใจ เพียงมีเธอไว้ชิดใกล้

จะรักเธอด้วยใจมั่นคง

โฉมงาม ทรามวัย

เธอช่างงามเฉิดฉายดังดารา

สวยเกินกว่าใครจะเจอ

นางฟ้า องค์ใดแปลงกายลงมา

จากฟ้า ดินแดน แห่งใดไม่รู้

อย่างน้อยเธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารักคืออะไร

ทำให้ฉันได้พบ ทำให้ฉันได้เข้าใจในรัก

เหมือนทุกสิ่ง

งดงามเกินความจริงที่เคยเจอ

ฉัน…เฝ้ามองเหม่อ

ดั่งเธอมาจากฟ้า และเธองามดั่งเทพธิดาในฝัน

โฉมงาม ทรามวัย

เธอช่างงามเฉิดฉายดังดารา

สวยเกินกว่าใครจะเจอ

ฉันเฝ้ามองเธอ

ด้วยใจมั่นและหมายปองดวงใจ

ด้วยใจรัก นางฟ้า

นางฟ้า องค์ใดแปลงกายลงมา

จากฟ้า ดินแดน แห่งใดไม่รู้

อย่างน้อยเธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารักคืออะไร

ทำให้ฉันได้พบ ทำให้ฉันได้เข้าใจในรัก

นางฟ้า องค์ใดแปลงกายลงมา

จากฟ้า ดินแดน แห่งใดไม่รู้

อย่างน้อยเธอทำให้ฉันเข้าใจว่ารักคืออะไร

ทำให้ฉันได้พบ ทำให้ฉันได้เข้าใจในรัก

Be the first to like.
loading...