เนื้อเพลง Stop The time – Davichi

เพลง : Stop The time

ศิลปิน : Davichi

เนื้อเพลง :

눈 물이 나기전에 그대로 멈춰라

นุนมูรี นากีจอนเน คือแดโร มอมชวอรา

หยุดอยู่ตรงนั้นก่อนที่น้ำตาฉันจะไหลออกมา

이별이 오기전에 그대로 멈춰라

อีบยอลรี โอกีจอนเน คือแดโร มอมชวอรา

หยุดอยู่ตรงนั้น ก่อนที่การแยกทางจะมาถึง

그대가 떠날 수 없게 날 버리고 갈 수 없게

คือแดกา ตอ นัลซูออบเก นัลบอรีโก กัล ซูออบเก

ดังนั้นเธอจึงห้ามจากฉันไป ดังนั้นเธอห้ามทอดทิ้งฉันและจากไป

지금 이순간부터 시간아 멈춰라

จีกึม อิ ซุนกันบูทอ ชีกันนา มอมชวอรา

จากนี้ไป เวลาได้โปรดหยุด

잘가란말 어떻게 잘하란거니

จัลการันมัล ออ ตอคเค จัลฮารันกอนี

เธอพูดคำว่าลาก่อนแล้วฉันจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไร

어떻게 널 웃으며 보내란거니

ออตอคเค นอล อุซซือมยอ โบแนรันกอนี

ฉันจะยิ้มในขณะที่เธอจากไปได้อย่างไร

그런건 나는 못해

คือรอนกอน นานึน มซแฮ

ฉันไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เลย

못들은걸로 할래

มซดึลรึนกอลโร ฮัลแร

ฉันจะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินมัน

아무말 말고 그대로 멈춰라

อามูมัล มัลโก คือแดโรมอม ชวอรา

อย่าพูดอะไรอีกแล้วหยุดอยู่ตรงนั้น

떠나려는 발걸음 바닥에 붙어라

ตอ นารยอนึน บัลกอลรึม พาดักเก บูทอรา

ฝีเท้าของเธอคู่นั้นกำลังพยายามจะเดินจากฉันไป

이별을 말하려는 입술도 붙어라

อีบยอลรึน มัลฮา รยอนึน อิบซุลโด บุททอรา

ริมฝีปากของเธอกำลังจะพูดคำว่าลาก่อน

그대가 떠날 수 없게 날 버리고 갈 수 없게

คือแดกา ตอนัลซูออบเก นัลบอรีโกกัล ซูออบเก

ดังนั้นเธอจึงห้ามจากฉันไป ดังนั้นเธอห้ามทอดทิ้งฉันและจากไป

지금 이순간부터 시간아 멈춰라

ชีกึมมี ซุนกันบูทอ ชีกันนามอมชวอรา

จากนี้ไป เวลาได้โปรดหยุด

잘가란말 어떻게 잘하란거니

จัลการันมัล ออ ตอคเค จัลฮารันกอนี

เธอพูดคำว่าลาก่อนแล้วฉันจะอยู่อย่างมีความสุขได้อย่างไร

어떻게 널 웃으며 보내란거니

ออตอคเค นอล อูซือมยอ โบแนรันกอนี

ฉันจะยิ้มในขณะที่เธอจากไปได้อย่างไร

그런건 나는 못해

คือรอนกอน นานึน มซแฮ

ฉันไม่สามารถทำสิ่งเหล่านั้นได้เลย

못들은걸로 할래

มซดึลรึนกอลโร ฮัลแร

ฉันจะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินมัน

아무말 말고 그대로 멈춰라

อามูมัล มัลโก คือแดโรมอม ชวอรา

อย่าพูดอะไรอีกแล้วหยุดอยู่ตรงนั้น

하는김에 헤어지잔 말도 했었던

ฮานึนกิมเม เฮ ออ จิจันมัลโด แฮซ ซอทดอน

ฉันบอกว่าเราควรเลิกกันด้วยอารมณ์โกรธ

웃는 낯짝 침뱉기도 많이 했지만

อุซนึนนัทตัก ชิมแบทกิ โด มันนี แฮซจิมัน

ฉันถ่มน้ำลายใส่ใบหน้าที่กำลังยิ้มของเธอ

니가 내게 한것만큼 한게다잖아

นีกา แนเก ฮันกอทมันคึม ฮันเก ดาจันนา

ฉันแค่ชดใช้กลับไปในสิ่งที่เธอเคยทำกับฉัน

이제와서 니가 나를 버릴 순 없어

อิเจวาซอ นิกอนารึน บอรอน ซุนออบซอ

ตอนนี้เธอไม่สามารถทิ้งฉันไปได้อีกแล้ว

말 이라도 모른다 말되는거니

มัลรีราโด โมรึนดา มัลดเวนึนกอนิ

แค่เพียงเพราะว่าคำเหล่านั้นมันไร้เหตุผลหรือไง

어떻게 너 안녕을 말하는거니

ออตอเค นอ อันนยองอึล มัลฮานึนกอนี

เธอพูดคำว่าลาก่อนกับฉันได้อย่างไร

그런 난 이해못해 안들은걸로 할래

คือรอน นัน อิ แฮ มซแฮ อันดึล อึนกอล โรฮัลแร

ฉันไม่เข้าใจคำเหล่านั้นเลย ฉันจะแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินมัน

떠나는 너는 그대로 멈춰라

ตอนานึนนอนึน คือแดโร มอมชวอรา

เท้าคู่นั้นที่กำลังเดินจากไป หยุดอยู่ตรงนั้นเถอะ

CR: justhyuu@flowinglyrics

THAI Roman : FirstPluz+

Tran to Eng.; ,yubseyo@wordpress

Tran to Thai; แม่ไก่ Ma’Star

Be the first to like.
loading...