เนื้อเพลง หลับตา – โจ นูโว

เพลง : หลับตา

ศิลปิน : โจ นูโว

เนื้อเพลง :

หลับตาเถอะนะ…แล้วเราก็จะพบกัน…อาจเป็นเพียงฝัน…

ก็พอใจหลับตาเถอะนะ…ถึงตัวเราจะแสนไกล…

ห่างกันเพียงไหน…เหมือนใกล้กันชีวิตขีดเส้นทาง…

ไว้ให้เราเจอกัน…ขีดทางที่ผกผัน…ให้มีวันห่างไกลหลับตานานๆ…

คิดถึงวันเก่า…จะยังมีเราสองคน…สักวันเถอะนะ…

แล้วเราคงได้พบกัน…อาจมีวันนั้น…ที่ได้เจอ….

จากกันวันนี้…หัวใจยังอยู่ใกล้เธอ….ติดตามไปเสมอ…

ถึงแสนไกลขอบฟ้าอยู่ไม่ไกล…เพราะว่าใจเป็นหนึ่ง…

และใจ…นั้นส่งถึง…เพราะว่ายังห่วงใย…หลับตานานๆ…

คิดถึงวันเก่า…จะยังมีเราสองคนชีวิตขีดเส้นทาง…

ไว้ให้เราเจอกัน….ขีดทางที่ผกผัน…ให้มีวันห่างไกล….

หลับตานานๆ คิดถึงวันเก่า จะยังมีเราสองคน

หลับตานานๆ คิดถึงวันเก่า จะยังมีเราสองคน…

Be the first to like.
loading...