เนื้อเพลง คำๆเดียว – sane

เพลง : คำๆเดียว

ศิลปิน : sane

เนื้อเพลง :

คำเดียวๆ ไม่ควรจะพูดมันเลย

kam dieow-dieow mai kuan ja poot man loie

One word I shouldn’t have spoken.

เปลี่ยนแปลงคนที่คุ้นเคยทุกอย่าง ตั้งแต่ได้รับฟัง

bplian bplaeng kon tee koon koie took yaang dtang dtae daai rap fang

It changed a good friend since she has heard.

คำๆเดียวพูดไปโดยไม่ระวัง บอกคำว่ารักให้ฟัง

kam-kam dieow poot bpai doi mai ra-wang bok kam waa rak hai fang

One word I spoke out unthinkingly. I said that I love you,

หวังเพียง อยากให้เธอเข้าใจ

wang piang yaak hai ter kao jai

and hoped that you would understand.

เพิ่งจะรู้บางทีความลับบางอย่างไม่ควรพูดไป

perng ja roo baang tee kwaam lap baang yaang mai kuan poot bpai

I just realize that some secret shouldn’t be revealed.

เพิ่งจะรู้ความจริงบางทีก็ไม่มีใครต้องการ

perng ja roo kwaam jing baang tee gor mai mee krai dtong gaan

I just realize that sometimes people don’t want to hear the truth.

แค่เพียงคำๆเดียว เธอลืมมันไปได้ไหม ไม่ต้องไปจำเก็บไว้

kae piang kam-kam dieow ter leum man bpai daai mai mai dtong bpai jam gep wai

Just one word, could you forget it? Don’t remember it.

ฉันไม่ตั้งใจ อยากให้ลืมลบมัน

chan mai dtang jai yaak hai leum lop man

I didn’t mean to. I’d like you to delete it from your mind.

แค่เพียงคำๆเดียวหลุดปากบอกไปเท่านั้น

kae piang kam-kam dieow loot bpaak bok bpai tao nan

Just one word I slipped out of my mouth.

และอยากจะบอกว่าฉัน เสียใจทุกวัน

lae yaak ja bok waa chan sia jai took wan

I would like you to know that I have been sorry every day.

ไม่อยากให้เธอเกลียดฉันเพราะรักเพียงคำเดียว

mai yaak hai ter gliat chan pror rak piang kam dieow

I don’t want you to hate me because of just one word–love.

ความเป็นจริงก็รู้ที่พูดมันไป ไม่มีทางให้หัวใจ

kwaam bpen jing gor roo tee poot man bpai mai mee taang hai hua jai

In fact, I knew that what I said couldn’t change your heart,

เธอเปลี่ยน เปลี่ยนเป็นคนรักกัน

ter bplian bplian bpen kon rak gan

and couldn’t change us to become lovers.

เพิ่งจะรู้บางทีความลับบางอย่างไม่ควรพูดไป

perng ja roo baang tee kwaam lap baang yaang mai kuan poot bpai

I just realize that some secret shouldn’t be revealed.

เพิ่งจะรู้ความจริงบางทีก็ไม่มีใครต้องการ

perng ja roo kwaam jing baang tee gor mai mee krai dtong gaan

I just realize that sometimes people don’t want to hear the truth.

แค่เพียงคำๆเดียว เธอลืมมันไปได้ไหม ไม่ต้องไปจำเก็บไว้

kae piang kam-kam dieow ter leum man bpai daai mai mai dtong bpai jam gep wai

Just one word, could you forget it? Don’t remember it.

ฉันไม่ตั้งใจ อยากให้ลืมลบมัน

chan mai dtang jai yaak hai leum lop man

I didn’t mean to. I’d like you to delete it from your mind.

แค่เพียงคำๆเดียวหลุดปากบอกไปเท่านั้น

kae piang kam-kam dieow loot bpaak bok bpai tao nan

Just one word I slipped out of my mouth.

และอยากจะบอกว่าฉัน เสียใจทุกวัน

lae yaak ja bok waa chan sia jai took wan

I would like you to know that I have been sorry every day.

ไม่อยากให้เธอเกลียดฉันเพราะรักเพียงคำเดียว

mai yaak hai ter gliat chan pror rak piang kam dieow

I don’t want you to hate me because of just one word–love.

แค่ขอให้ทุกๆอย่าง กลับไปเหมือนเดิม

kae kor hai took-took yaang glap bpai meuan derm

I wish that everything could be the same as before.

เป็นไปได้ไหม ให้ทำอะไรก็ยอม..

bpen bpai daai mai hai tam a-rai gor yom . .

Is it possible? I will do everything it takes.

แค่เพียงคำๆเดียว เธอลืมมันไปได้ไหม ไม่ต้องไปจำเก็บไว้

kae piang kam-kam dieow ter leum man bpai daai mai mai dtong bpai jam gep wai

Just one word, could you forget it? Don’t remember it.

ฉันไม่ตั้งใจ อยากให้ลืมลบมัน

chan mai dtang jai yaak hai leum lop man

I didn’t mean to. I’d like you to delete it from your mind.

แค่เพียงคำๆเดียวหลุดปากบอกไปเท่านั้น

kae piang kam-kam dieow loot bpaak bok bpai tao nan

Just one word I slipped out of my mouth.

และอยากจะบอกว่าฉัน เสียใจทุกวัน

lae yaak ja bok waa chan sia jai took wan

I would like you to know that I have been sorry every day.

ไม่อยากให้เธอเกลียดฉันเพราะรักเพียงคำเดียว

mai yaak hai ter gliat chan pror rak piang kam dieow

I don’t want you to hate me because of just one word–love.

Be the first to like.
loading...