เนื้อเพลง ปั้นปึง – back up

เพลง : ปั้นปึง

ศิลปิน : back up

เนื้อเพลง :

ปั้นปึง

The Back Up

อย่าทำอย่างนั้น อย่าไปไกลๆจากฉัน ทิ้งความเคยผูกพัน มันทำร้ายกันรู้ไหม

จะโกรธจะแค้น ปั้นปึงกันเรื่องใด ขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครจริง ๆ

หากขาดเธอคงหมดใจขาดเธอไปคงหมดกัน สิ่งที่ฝันวาดไว้อย่างสวยงาม

อยู่กันมาตั้งเท่าไร ผิดตรงไหนก็พูดกัน โปรดอย่าทำไปอย่างนั้น ให้เจ็บใจ

อย่าทำอย่างนั้น อย่าไปไกล ๆ จากฉัน ทิ้งความเคยผูกพัน มันทำร้ายกันรู้ไหม

จะโกรธจะแค้น ปั้นปึงกันเรื่องใด ขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครจริง ๆ

ประโยชน์อะไร ที่ฉันจะมีชีวิตอยู่ เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่เพื่อใคร ภาพความทรงจำ คือเธอคนเดียวในใจ ขาดเธอไปจะอยู่ไปก็เท่านั้น

ประโยชน์อะไร ที่ฉันจะมีชีวิตอยู่เมื่อไม่รู้จะมีมันอยู่เพื่อใครภาพความทรงจำ คือเธอคนเดียวในใจ ขาดเธอไปจะอยู่ไปก็เท่านั้น

อย่าทำอย่างนั้น อย่าไปไกลๆจากฉัน ทิ้งความเคยผูกพัน มันทำร้ายกันรู้ไหม จะโกรธจะแค้น ปั้นปึงกันเรื่องใดขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครจริง ๆ

จะโกรธจะแค้น ฉันนั้นมากแค่ไหน ขอเธอจงเข้าใจ ไม่เคยรักใครเท่าเธอ

kungnamz~*

Be the first to like.
loading...