เนื้อเพลง สิ่งที่ฉันมีในใจ – witt

เพลง : สิ่งที่ฉันมีในใจ

ศิลปิน : witt

เนื้อเพลง :

ถ้าหากฉันจะเปิดเผยถึงความในใจ

ว่าเพื่อนคนนี้รักเธอหมดทั้งใจ

หากฉันพูดไปตรง ๆ เธอจะโกรธฉันไหม

กับสิ่งที่ฉันมีในใจ

เมื่อฉันไม่อาจฝืนซ่อนความรู้สึก

ที่มันเก็บไว้อยู่เต็มหัวใจที่ฉันไม่พูด

มันออกไปเธอจะให้ฉันทำยังไง

ก็คอยแต่หลบตาเมื่อเธอมองสบตากับ

ฉันอยู่เรื่อยไป ปิดบังความหวั่นไหวแต่ภายใน

จิตใจก็คิดไปไกลทุกที

ยิ่งใกล้เธอบ่อย ๆ ใจก็เริ่มหวั่นกับความจริง

ในใจที่ฉันมี จะเก็บอยู่ยังไงกับความอ่อนไหว

มากมายอย่างนี้

ถ้าหากฉันจะเปิดเผยถึงความในใจ

ว่าเพื่อนคนนี้รักเธอหมดทั้งใจ

หากฉันพูดไปตรง ๆ เธอจะโกรธฉันไหม

กับสิ่งที่ฉันมีในใจ

เมื่อฉันไม่อาจฝืนซ่อนความรู้สึก

ที่มันเก็บไว้อยู่เต็มหัวใจที่ฉันไม่พูด

มันออกไปเธอจะให้ฉันทำยังไง

ก็คอยบอกกับเธอบิดเบือนไปว่าเธอกับฉัน

คือเพื่อนกัน บอกเธอไปอย่างนั้นแต่ใจมันเก็บ

เธอไปฝันกลางวันทุกที

ยิ่งใกล้เธอบ่อย ๆ ใจก็เริ่มปั่นป่วนเกิดอาการ

แปรปวนขึ้นทุกที จะเก็บอยู่ในใจก็กลัวจะฟุ้งซ่านไปกว่านี้

ถ้าหากฉันจะเปิดเผยถึงความในใจ

ว่าเพื่อนคนนี้รักเธอหมดทั้งใจ

หากฉันพูดไปตรง ๆ เธอจะโกรธฉันไหม

กับสิ่งที่ฉันมีในใจ

เมื่อฉันไม่อาจฝืนซ่อนความรู้สึก

ที่มันเก็บไว้อยู่เต็มหัวใจที่ฉันไม่พูด

มันออกไปเธอจะให้ฉันทำยังไง

Be the first to like.
loading...