เนื้อเพลง รู้มั้ยจ๊ะ – Tattoo color

เพลง : รู้มั้ยจ๊ะ

ศิลปิน : Tattoo color

เนื้อเพลง :

ขอบคุณกับทุกสิ่ง

ขอบคุณกับทุกอย่างที่ให้ฉัน

ไม่ว่าจะสัญญา ไม่ว่าจะหัวใจที่ให้ฉัน

ก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาฉันจะเจอรักที่จริงใจ

ไม่เคยมองเห็นว่ามีแม้ใครที่เคยให้กัน

ก็เกินจะคิดว่าในชีวิตจะมีจริงอย่างในฝัน

และคนคนนั้นคือเธอ

รู้มั๊ยจ๊ะว่ารักเหมือนฝันที่เธอให้มา

รักซึ้งๆ ที่เห็นภาพเธอปรากฏในตา

รักที่เธอให้มาจะคอยรักษาดูแลด้วยใจ

และในคำคำนี้ที่ฉันควรพูดออกไป

และจะไม่มีวันเสียใจที่พูดออกมา

รู้เพียงว่าชั้นนั้นรักเธอทุกสิ่งที่สวยงาม

ที่อยู่ในสายตาของเธอนั้น ทุกอย่างที่สัมผัส

ที่เราได้รักกันจนวันนี้

ก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาฉันจะเจอรักที่จริงใจ

ไม่เคยมองเห็นว่ามีแม้ใครที่เคยให้กัน

ก็เกินจะคิดว่าในชีวิตจะมีจริงอย่างในฝัน

และคนคนนั้นคือเธอ

รู้มั๊ยจ๊ะว่ารักเหมือนฝันที่เธอให้มา

รักซึ้งๆ ที่เห็นภาพเธอปรากฏในตา

รักที่เธอให้มาจะคอยรักษาดูแลด้วยใจ

และในคำคำนี้ที่ฉันควรพูดออกไป

และจะไม่มีวันเสียใจที่พูดออกมารู้เพียงว่า

ฉันนั้นรักเธอ ทุกสิ่งที่สวยงามที่อยู่ในสายตา

ของเธอนั้น ทุกอย่างที่สัมผัสที่เราได้รักกันจนวันนี้

ก็ไม่เคยคิดว่าเกิดมาฉันจะเจอรักที่จริงใจ

ไม่เคยมองเห็นว่ามีแม้ใครที่เคยให้กัน ก็เกิน

จะคิดว่าในชีวิตจะมีจริงอย่างในฝัน และคน

คนนั้นคือเธอ

รู้มั๊ยจ๊ะว่ารักเหมือนฝันที่เธอให้มา รักซึ้งๆ

ที่เห็นภาพเธอปรากฏในตารักที่เธอให้มา

จะคอยรักษาดูแลด้วยใจและในคำคำนี้ที่

ฉันควรพูดออกไปและจะไม่มีวันเสียใจ

ที่พูดออกมารู้เพียงว่าชั้นนั้นรักเธอ

ทุกสิ่งที่สวยงามที่อยู่ในสายตาของเธอนั้น

ทุกอย่างที่สัมผัสที่เราได้รักกันจนวันนี้

Be the first to like.
loading...