เนื้อเพลง เชื่อเถอะครับ – ริท

เพลง : เชื่อเถอะครับ

ศิลปิน : ริท

เนื้อเพลง :

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ

ผมไม่เคยอำใคร

ปากที่พูดออกไป

ที่ใจก็เป็นอย่างนั้น

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ

ผมแน่นอนยืนยัน

ใจมีเธอเท่านั้น ที่เป็นที่หนึ่ง

อย่าหลงไปเชื่อ ใครใคร

ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิด

อย่าเข้าใจผม ผิดผิด

ที่เธอได้ยิน ไม่จริงนะ ไม่จริง

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ

ผมพูดจาจริงจัง

ใจจริงจริงน่ะหวัง

ให้เธอไว้ใจเท่านั้น

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ

มองซิมองตากัน

ใจที่มีให้นั้น แน่นอนที่สุด

อย่าหลงไปเชื่อ ใครใคร

ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิด

อย่าเข้าใจผม ผิดผิด

ที่เธอได้ยิน ไม่จริงนะ ไม่จริง

รักไม่มีหยุด

รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฏ

จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักกันได้ตลอด

อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

เธอนะรักที่สุด

และไม่มีวันลดระดับ

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ

ผมไม่เคยเกเร

ใครจะเซ จะเป๋

แต่ผมไม่เป็นอย่างนั้น

เชื่อเถอะครับ เชื่อเถอะครับ

ผมแน่ใจยืนยัน

ใจมีเธอเท่านั้น ที่เป็นที่หนึ่ง

อย่าหลงไปเชื่อ ใครใคร

ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิด

อย่าเข้าใจผม ผิดผิด

ที่เธอได้ยิน ไม่จริงนะ ไม่จริง

รักไม่มีหยุด

รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฏ

จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักกันได้ตลอด

อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

เธอนะรักที่สุด

และไม่มีวันลดระดับ

รักไม่มีหยุด

รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฏ

จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักได้ตลอด

อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

กับเธอนะรักที่สุด

และไม่มีวันลดระดับ

รักไม่มีหยุด

รักนี้ไม่มีวันหมด

รักไม่คิดกบฏ

จะไม่มีวันไหนสะดุด

รักกันได้ตลอด

อย่างน้อยก็ดิ้นไม่หลุด

กับเธอนะรักที่สุด

และไม่มีวันลดระดับ

Be the first to like.
loading...