เนื้อเพลง อิฐก้อนหนึ่ง – บี พีระพัฒน์

เพลง : อิฐก้อนหนึ่ง

ศิลปิน : บี พีระพัฒน์

เนื้อเพลง :

* ให้ลมมันแรงร้อนเพียงใด ให้มีฝนมากมาย

แดดเกรียมเผาแทบตาย อย่าไปยอมแพ้

อย่ายอมให้ลมพัดเราไป อย่ายอมเพราะความง่ายหยัดยืนสู้ด้วยใจ

ด้วยใจที่รวมกัน

** อิฐก้อนหนึ่งซึ่งถูกวางอย่างเดียวดาย

มีความหมายแค่เพียงดินที่คนปั้น

ซ่อนความงามซ่อนความจริงและความฝัน

อิฐก้อนนั้นคงรอวันเพื่อมีค่า

อิฐหมื่นแสนที่ถูกวางอย่างสร้างสรรค์

อัศจรรย์จึงบันดาลขึ้นตรงหน้า

ก่อกำแพง สร้างบ้านเรือน ตึกระฟ้า

แดดลมฝนจะพัดพาไม่มีหวั่น

อิฐก้อนนั้นช่วยป้องกัน ไม่หวั่นเลย

อิฐก้อนนั้นช่วยป้องกัน ไม่หวั่นเลย

( ซ้ำ *)

( คนตรี )

( ซ้ำ ** , * )

อิฐก้อนไหนจะถูกวางไว้อย่างเดิม

อิฐก้อนไหนจะถูกวางไว้สร้างเมือง

อิฐก้อนไหนจะถูกวางไว้สร้างเมือง”

Be the first to like.
loading...