เนื้อเพลง 100 Million Dollars – birdman

เพลง : 100 Million Dollars

ศิลปิน : birdman

เนื้อเพลง :

Dis for da hood, Dis for da ghetto

Dis for all dem niggas gettin dat money

Dat cash money, Dat 100 million dollar money

We got money

We da best

Ridin big, gettin mine

Two microwaves flip a brick at a time

Bandana on da handle ready for da whip

When I wear da whitest soft watch it disappear

I disappear in da middle of da night

When I reappear bet da boss look so bright

Fo life, dough boy, More strikes, O boy

We ridin low, Gettin high

80 round drum let ya know da time

When you see da Maybachs nigga know its mine

Ridin on da 2 4’s runnin ahead of my time

Watch runnin from kind, Anotha one on my mind

Phone bill 4 grand get ya ho in da line

In da hood ho niggas act funny

Only real niggas really get to touch cash money

I smell a lot of 100 million dollars, 100 million dollars, 100 million dollars

And I came from da ghetto (ghetto), and I came from da ghetto (ghetto)

If ya ghetto, throw ya hood up, If ya ghetto, throw ya hood up

If ya ghetto, throw ya hood up, If ya ghetto, throw ya hood up

If ya ghetto

Everyday a new whip hommie, So you know I gets my shine on

Flip after we flip hommie, So you know I gets my grind on

Birdman daddy, Pullin up in dat brand new Cadi

Got money, livin lavish, Got bitches, shippin baggage

Move dem thangs, Get dem thangs, Switch dat lane

Get dat chains, Flip dem thangs, Get yo money hommie do yo thang

See I got em like 10 times, spend money got em like 10 times

Flip dat got em like 10 times, Got money lik 10 more times nigga

I smell a lot of 100 million dollars, 100 million dollars, 100 million dollars

And I came from da ghetto (ghetto), and I came from da ghetto (ghetto)

If ya ghetto, throw ya hood up, If ya ghetto, throw ya hood up

If ya ghetto, throw ya hood up, If ya ghetto, throw ya hood up

If ya ghetto

I’m from da ghetto, da bottoms, da hood, da slums

There’s money out here, we just tryin to get some

Cool like Dre nigga, A like K

When ya talk about me you better watch what ya say

Don’t ever keep dem thangs where ya lay

Cuz dem pussy ass niggas show da folks where ya stay

Ya thought he was ya dawg, said he was a G

Sounds like anotha code feeling to me

Niggas move sloppy and I really don’t like it

Fuck around and get everybody inedited

Saw dis shit commin, you woulda thought I was a psychic

Fuck around go dead broke tryin to fight it

I, I, I all nighted, I every dayed it

And when it comes to my dues, I over payed it

Rated hood bitch, Bitch I’m hood bitch

I aint a asshole, but I’m on some hood shit

I wish I would switch, I don’t know how

Blood gang sworm like a red ant pile

Mean mug, like I can’t smile

Like my grill big, Coast me a 100 thou

I smell a lot of 100 million dollars, 100 million dollars, 100 million dollars

And I came from da ghetto (ghetto), and I came from da ghetto (ghetto)

If ya ghetto, throw ya hood up, If ya ghetto, throw ya hood up

If ya ghetto, throw ya hood up, If ya ghetto, throw ya hood up

If ya ghetto

Cash Money Millionaires, Cash Money Billionaires, Cash Money Trillionaires

We rich, We aint neva gone stop, Neva

We got money nigga

Be the first to like.
loading...