เนื้อเพลง เจ้าสาวผีเสื้อ – พงษ์เทพ

เพลง : เจ้าสาวผีเสื้อ

ศิลปิน : พงษ์เทพ

เนื้อเพลง :

ฤดูกาลเปลี่ยนร้อนวนฝนหนาว

สัตว์โลกคนเรากายใจเปลี่ยนไปตามกาล

เส้นทางชีวิตเส้นเดียววกวนทุกวัน

อาจแปรเปลี่ยนผันดังเรื่องราว

เจ้าสาวผี เสื้อร่อนใจหาคู่ ฤดูเหมันต์

สืบสร้างตำนานดำรงค์เผ่าพงศ์พันธุ์เครือ

จุดหมายปลายทางหลั่งฝัน ธารน้อยลอยเรือ

หาดงามฉ่ำเชื้อหินสวยห้วยลำตะคอง

บินข้ามถนนสายมิตรภาพหนาวเหน็บเจ็บอาบ

คราบน้ำตานองคอยหน่อยปีกรัก

หักยังประคองถลาครรลองล่องทางสายเก่า

เจ็บปวดนักความรักให้โลกเรืองรอง

กับตอบสนองให้เห็นเพียงเส้นทางเศร้า

อยากให้เธอบิน

สูงกว่าเส้นทางสายเก่า

บินเส้นทางดาว

เจ้าสาวของชาวผีเสื้อ

บินข้ามถนนสายมิตรภาพ

หนาวเหน็บเจ็บอาบคราบน้ำตานอง

คอยหน่อย ปีกรักหักยัง ประคอง

ถลาครรลอง ล่องทางสาย เก่า

เจ็บปวดนักความรัก ให้โลกเรืองรอง

กับตอบ สนองให้เห็นเพียงเส้นทางเศร้า

อยากให้เธอบินสูงกว่าเส้นทางสายเก่า

บินเส้นทางดาวเจ้าสาวของชาวผีเสื้อ

ฤดูกาลเปลี่ยนร้อนวนฝนหนาว

ผีเสื้อดวงดาวหาดทราย เส้นทาง ลำธาร

ด้วยปีกแห่งรักหักแล้วเลยฤดูกาล

เจ็บเหงา เศร้าฝันเงียบงัน เจ้าสาวผี เสื้อ

เจ็บเหงา เศร้าฝันเงียบงัน เจ้าสาวผี เสื้อ

Be the first to like.
loading...