เนื้อเพลง บ้านเกิดเมืองนอน – สุนทราภรณ์

เพลง : บ้านเกิดเมืองนอน

ศิลปิน : สุนทราภรณ์

เนื้อเพลง :

คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล

ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน

บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เหล่า

พวกเราล้วนพงศ์เผ่าศิวิไลซ์

เพราะฉะนั้นชวนกันยินดี

เปรมปรีดิ์ดีใจเรียกตนว่าไทย

แดนดินผืนใหญ่มิใช่ทาสเขา

ก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่

ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอา

รบรบรบไม่หวั่นใคร

มอบความเป็นไทยให้พวกเรา

แต่ครั้งนานกาลเก่า

ชาติเราเขาเรียกชาติไทย

บ้านเมืองควรประเทืองไว้ดั่งแต่ก่อน

แน่นอนเนื้อ และเลือดพลีไป

เพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจ

แดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็ญ

ยากแค้นเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่น

ก่อนนั้นเคยแตกฉานซ่านเซ็น

แม้กระนั้นยังร่วมใจ

ช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็น

บัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมา

อยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่

ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา

ทุกทุกเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดา

ว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใส

บัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิ์ผุดผ่อง

พี่น้องจงแซ่ซ้องชาติไทย

รักษาไว้ให้มั่นคง

เทิดธงไตรรงค์ให้เด่นไกล

ชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่

ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอน

=== === ===

By Chart Ayothaya

May 6, 2010

2 people like this post.
loading...