เนื้อเพลง ทุกๆ คืน – Portrait

เพลง : ทุกๆ คืน

ศิลปิน : Portrait

เนื้อเพลง :

ทุกคืนที่อยู่คนเดียว ภายใต้แสงดาว

มองฟ้าที่มันพล่างพลาว น้ำตาจะไหล

ทุกทีที่ลมพัด ยังคิดถึงภาพเธอดินจากไป

ยังเจ็บช้ำยังร้องไห้ อยู่ภายใต้แสงจันทร์

* ตัวฉันไม่อาจจะรู้ เหตุใดทุกคืน

ใจฉันไม่จจะฝืน ลืมเธอทุกที

แต่แสงจันทร์อาจจะเห็น

ความเป็นจิงที่ฉันยังคงหลีกหนี

ไม่ยอมรับทั้งใจที่มี มันยังเป็นของเธอ

** ก็ไม่รู้ต้องทน เจ็บจนถึงเมื่อไร

ที่จะลืมเธอได้อย่างนั้น

เมื่อสายลมและแสงจันทร์

ยังคงบังคับให้ฉันกลับไป กลับไปรักเทอ

*** เกลียดสายลม เกลียดท้องฟ้า

ที่คอยต้องมาแกล้งฉัน

เกลียดแสงดาว เกลียดแสงจันทร์

ที่สั่งให้ฉันไม่ลืมภาพเธอ

เกลียดตัวเอง เกลียดหัวใจ

ที่มันยังรักเพียงเธอเสมอ

ทุกค่ำคืนฉันยังละเมอ

เจ็บที่ใจมันยังคิดถึงเธอ ทุกๆคืน

( *,**,*** )

( **,*** )

Be the first to like.
loading...