เนื้อเพลง หนึ่งในดวงใจ – the impossible

เพลง : หนึ่งในดวงใจ

ศิลปิน : the impossible

เนื้อเพลง :

หนึ่งในดวงใจคือเธอ

รักเธออยู่ แหวะใจดูยังได้

แหวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ่

เก็บซ่อนไว้ในภายใน

เก็บมานานไม่เคยหวาน

ซ้ำยังขื่นสู้จำกล้ำกลืนแต่ร้อนใจ

หากมีเธอร่วมเคียงหมอน

หนุนนอนใกล้

เศร้าก็หายในทันใด

..ฮืม ชีวิตเรา

มีแต่เงากอดนอน

เปลี่ยวเปล่าเหงาร้อน

ทนทุกข์ทอดถอนอ่อนไหว

เฝ้าเพ้อและฝัน

คอยสวรรค์ยิ่งฝันยิ่งเศร้า

เขา ไม่เข้าใจ

ยามมองสบตากลับเมินนี่ซิทำได้

แทบทนไม่ไหว นะเธอ

(แม่คุณเอ๋ย)

หนึ่งในดวงใจคือเธอ

รักเธออยู่ แหวะใจดูยังได้

แหวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ่

เก็บซ่อนไว้ในภายใน

เก็บมานานไม่เคยหวาน

ซ้ำยังขื่นสู้จำกล้ำกลืนแต่ร้อนใจ

หากมีเธอร่วมเคียงหมอน

หนุนนอนใกล้

เศร้าก็หายในทันใด

..หนึ่งในดวงใจคือเธอ

รักเธออยู่ แหวะใจดูยังได้

แหวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ่

เก็บซ่อนไว้ในภายใน

เก็บมานานไม่เคยหวาน

ซ้ำยังขื่นสู้จำกล้ำกลืนแต่ร้อนใจ

หากมีเธอร่วมเคียงหมอน

หนุนนอนใกล้

เศร้าก็หายในทันใด

..ฮืม ชีวิตเรา

มีแต่เงากอดนอน

เปลี่ยวเปล่าเหงาร้อน

ทนทุกข์ทอดถอนอ่อนไหว

เฝ้าเพ้อและฝัน

คอยสวรรค์ยิ่งฝันยิ่งเศร้า

เขา ไม่เข้าใจ

ยามมองสบตากลับเมินนี่ซิทำได้

แทบทนไม่ไหว นะเธอ

(แม่คุณเอ๋ย)

หนึ่งในดวงใจคือเธอ

รักเธออยู่ แหวะใจดูยังได้

แหวะใจดูก็จะพบรักยิ่งใหญ่

เก็บซ่อนไว้ในภายใน

เก็บมานานไม่เคยหวาน

ซ้ำยังขื่นสู้จำกล้ำกลืนแต่ร้อนใจ

หากมีเธอร่วมเคียงหมอน

หนุนนอนใกล้

เศร้าก็หายในทันใด

หากมีเธอร่วมเคียงหมอน

หนุนนอนใกล้

เศร้าก็หายในทันใด…

Be the first to like.
loading...