เนื้อเพลง This Touched My Heart – SeeYa

เพลง : This Touched My Heart

ศิลปิน : SeeYa

เนื้อเพลง :

가슴이 뭉클 (จับหัวใจของฉัน) – (SeeYa)

คาชือมี มุงคึล – ซียา

어쩐지 사랑은 어려워 난 아직 서툴러

ออชชอนจี ซารางึอ นอรยอบวา นัน อาจิก ซอทุลรอ

사실은 지금껏 슬픔과 더 친해 사랑은 먼듯해

ซาชีรึน จีคืมคอจ ซืลพึมกวา ทอชินเฮ ซารามึน มอนดืชเฮ

우린 서로 너무 달라서 바보라는 것만 닮아서

อุริน ซอโรนอมุ ดอลราซอ พาโบรานึน คอซมัน ทาราซอ

때론 어긋나고 때론 부딪혀야 하지만

เดโร นอคึซนาโก เดโรน บุคิชฮยอยา ฮาจีมัน

*사랑인가봐 사랑인가봐요 그댈 보면 가슴이 뭉클해

ซารังอินกาบวา ซารังอินกาบวาโย คือเดล โพมยอน คาชือมี มุงคึลเฮ

녹슨 가슴도 굳어있던 심장도 깨워준 그대

โนคชึม คาซึมโด คุทออิซดอน ซิมจังโด เกวอชุน คือเด

사 랑해줘요 나를 안아줘요 숨겨왔던 내 상처까지도

ซารังเฮจวอโย นารึล มานาจวอโย ซุมกยอวอซดอน แนซางจอคาจีโด

아픈 눈물도 슬픈 외로움도 다신 오지 않게

อาพึน นุนมุลโด ซึลพึน เวโดอุมโด ทาชิน โอชีอันเก

마음을 주기가 두려워 아프게 될까봐

มาอือมึล ชุคีกา ทุรยอวอ อาพือเก ทเวกาบวา

그렇게 한동안 버려둔 맘인데 닫아둔 맘인데

คือรอคเค ฮันโคมัน พอรยอทุน มัมอินเด ดาทาทุน มามินเด

언제 스며들어 왔나요 언제 가득 채워 놨나요

ออนเจ ซืมยอดือรยอ วัซนาโย ออนเจ คาดึก เชวอนัซนาโย

그대 향기들로 그대 기억들로 나의 맘

คือเด ฮยังคีดึลโร คือเดคียอกดึลโร นาเยมัม

*사랑인가봐 사랑인가봐요 그댈 보면 가슴이 뭉클해

ซารังอินกาบวา ซารังอินกาบวาโย คือเดล โพมยอน คาชือมี มุงคึลเฮ

녹슨 가슴도 굳어있던 심장도 깨워준 그대

โนคชึม คาซึมโด คุทออิซดอน ซิมจังโด เกวอชุน คือเด

사 랑해줘요 나를 안아줘요 숨겨왔던 내 상처까지도

ซารังเฮจวอโย นารึล มานาจวอโย ซุมกยอวอซดอน แนซางจอคาจีโด

아픈 눈물도 슬픈 외로움도 다신 오지 않게

อาพึน นุนมุลโด ซึลพึน เวโดอุมโด ทาชิน โอชีอันเก

오랜 내 눈물 끝에 가려져 있던 사람

โอเรน เนนุนมุล คือเด คารยอจยอ อิซดอน ซารัม

기나긴 날 동안 내가 기다렸던 한 사람

กีนาคิน นัลโดงอันเนกา คีทารยอซตอน ฮันซารัม

그대인가봐 그대인가봐요 곁에 서면 아파도 웃게 돼

คือเดอินกาบวา คือเดอินกาบวาโย คยอทเท ซอมยอน อาพาโด อุซเกดเว

깊은 흉터도 버릇 같던 눈물도 낫게 해준 그대

คือพึน ฮูงทอโด พอรึซ คัลดอน นุนมุลโด นาซเก แฮจุนคือเด

보여줄게요 전부 다 줄게요 아껴왔던 내 모든 사랑을

โบยอจุลเกโย ชอนพุคาชุลเกโย อากเยวัซตอน แนโมดึน ซารังงึล

혼자라는 말 이별이라는 말 우리에겐 없게

โฮนจารานึนมัลอี พยอลอีรานึน มัลมุรีเอเกน ออบเก

사랑만 남아있게

ซารังมัน นามาอิซเก

Be the first to like.
loading...