เนื้อเพลง SORRYSORRY – SuperJunior

เพลง : SORRYSORRY

ศิลปิน : SuperJunior

เนื้อเพลง :

*Sorry Sorry Sorry Sorry

เน กา เน กา เน กา

มอน จอ เน เก เน เก เน เก

ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby

Shawty Shawty Shawty Shawty

นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ

ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ

เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby

พา รา โบ นึน นุน บิด โซ เก นุน บิช โซ เก นา นึน บา ชี

นา นึน มา ชี มวอ เอ ฮล ริน นม (อี เจน พอ ซอ นา จี โด มด เฮ)

กอ ลอ โอ นึน นอ เอ โม ซึม นอ เอ โม ซึม

นอ นึน มา ชี เน ชิม จา งึล พัล โก วัด นา บวา (อี เจน พอ ซอ นา จี โด มด เฮ)

ออ ดิล กา นา ทัง ดัง ฮา เก อุด นึน นอ นึน เม รยอก จอก

ชา คา นยอ จา อี รัน แซง กัก ดือ รึน โพ พยอล จอก

โท โด ฮา เก กอ ชี เมบ เก จอง มัล นอ นึน ฮวาน ซัง จอก

โท ลี คิล ซู ออบ ซึล มัน คึม เน เก ปา จยอ พอ รยอ ซอ

Sorry Sorry Sorry Sorry 


เน กา เน กา เน กา

มอน จอ เน เก เน เก เน เก

ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby

Shawty Shawty Shawty Shawty 


นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ

ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ

เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby

ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ดัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา (เน เก พัน เฮ บอ รยอ ซอ baby)

ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รา ปา ปา รา


(Hey, girl) gir gir gir gir gir girl

ไอ นุน มัน ตือ มยอน นี แซง กัก (Hey, girl)

ชา นา เก นา ซา ชิล นอ ฮา นา พา เก อัน โบ ยอ

(มัล เฮ บวา) นี มา เม เน กา

(มัล เฮ บวา) ชา รี ชา บิด นึน จี

(มัล เฮ ชวอ) เน เก มัล เฮ ชวอ (นา นึน พา โบ พา โบ พา โบ)

ชู บยอน ซา รัม ดือ รึน มัล เฮ. เน กา นอ มู ชอก กึก จอก

อี เซ ซา เง คือ รอน ซา รา มอ ดี ฮัน ดู ลี นยา โก

คือ กอล มล รา คือ นยอ มล รา ชี กี ฮา มยอ ฮา นึน มัล

เน กา บู รอบ ดา มยอน คือ กอด คือ เด ดือ ลี ชี นึน กอ

Sorry Sorry Sorry Sorry 


เน กา เน กา เน กา

มอน จอ เน เก เน เก เน เก

ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby

Shawty Shawty Shawty Shawty 


นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ

ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ

เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby

ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ดัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา (เน เก พัน เฮ บอ รยอ ซอ baby)

ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตา ดา ตา ตา รา ปา ปา รา

Let’s dance dance dance dance Let’s dance dance dance dance
 Let’s dance dance dance dance dance danceเฮ้ อีเจ คือ มัน เน เก วา จุล เร . ชอง มัล มี ชิล กอก มัน กา ทา yeah

นัน นอ มัน ซา รัง ฮา โก ชี พอ. ชอล เด ทา ชี ฮัน นุน พัล แซง กัก ออบ ซอ hey

เอ อี นี รา กี โบ ดา ชิน กู กา ทัน เน กา ทวี โก ชิ พอ

นอ เอ โม ดึน โก มิน ซึล ฮัม เก คัน จี คา โก พา

ดา ชี ออบ ซึน มัน คึม มัน คึม นอ รึล นอ มู ซา รัง เฮ

เน กา พา รัน ซา รัม นี กา พา โร คือ that that that girl.

Sorry Sorry Sorry Sorry 


เน กา เน กา เน กา

มอน จอ เน เก เน เก เน เก

ปา จยอ ปา จยอ ปา จยอ บอ รยอ baby

Shawty Shawty Shawty Shawty 


นู นี บู ชยอ บู ชยอ บู ชยอ

ซู มี มา คยอ มา คยอ มา คยอ

เน กา มี ชยอ มี ชยอ baby

Be the first to like.
loading...