????????? Bo Peep Bo Peep – T – ara

???? : Bo Peep Bo Peep

?????? : T – ara

????????? :

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

??? ??? ?? ???

???-??-?? ???-??-??? ??-?? ??-??-??

??? ??????????????????????????

?? ??? ??? ???? ?

??-??? ??-???-??? ???-???-?? ???-???-??-???-??

??????????????????????????????????

? ? ??? ???? ??? ?

??-??? ??-??-?? ???-???-??-?? ???-??-???-??

??? ?????? ??????????????????

? ? ?? ??? Bo Peep

??? ?? ??-?? ???-??-??? Bo Peep

????????????? Bo peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

?? ??? ??? ??

??-?? ??-??-?? ???-???-??? ??-??

??? ???????????????????

??? ?? ??? ?? ??? ?? ???

??-???-?? ??-?? ??-???-?? ??-?? ??-???-?? ??-?? ????-???-??

??????????????????????? ???????? ????????

?? ?? ???? ??

??-??? ??-?? ??-???-???-??? ??-??

????????????

?? ??, ?? ???

??-??? ??-??? ??-??? ??-???-???

????????? ??????

Follow me Follow me ?? ?? Follow me

Follow me Follow me ??-??? ??-?? Follow me

Follow me Follow me ?????????? Follow me

… ??? ??? ?? ? ?? ?? ?

… ??-??-?? ??-??-?? ??-?? ??? ??-?? ??-??? ???

… ????????? ??? ??? ???

I`m so sorry i`m not amazing

???? ? ??? ?? ?? ? ??

???-??-??- ?? ?? ???-??-??? ??-?? ???-??? ??? ???-??

??????????? ?????? ?????????????

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

1,2,3,4,5…

? ???? ??? ?????

??-??-???-??-??-??-??-??? ???-???-???-???-??

?????? ????????????????????????????

?? ??? ??? ?? ?? ?

???-?? ??-??-?? ??-??-??? ??-?? ??-??? ??

??????????????????????????????

? ? ?? ?? ???? ??? ?

??-??? ??-?? ??-?? ??-????-??-?? ???-??-??? ??

??? ???????????????????????????????

? ? ?? ??? Bo Peep

??? ?? ??-?? ???-??-??? Bo Peep

????????????? Bo peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

? ?? ?? ??? ??

??? ???-??? ??-??? ???-???-??? ??-??

?????????? ????????????????

??? ?? ??? ?? ??? ?? ???

??-???-?? ??-?? ??-???-?? ??-?? ??-???-?? ??-?? ????-???-??

????????????????? ??? ???????? ????????

? ?? ? ???? ??…

?? ???-??? ?? ???-??-??-??? ??-??…

?????????????????????? …

Follow me Follow me ?? ?? Follow me

Follow me Follow me ??-??? ??-?? Follow me

Follow me Follow me ?????????? Follow me

… ??? ??? ?? ? ?? ?? ?

… ??-??-?? ??-??-?? ??-?? ??? ??-?? ??-???-???

… ????????? ??? ??? ???

I`m so sorry i`m not amazing

???? ? ??? ?? ?? ? ??

???-??-??-?? ?? ???-??-??? ??-?? ???-??? ??? ???-??

???? ??????? ?????? ?????????????

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

? ? ?? ??? ? ??? ? ?? ???

??-??? ??-?? ??-???-?? ??? ???-???-?? ??? ???-??? ??-???-??

?????????????????????????????????????????????????

? ? ????? ???We got Together

??-?? ??-???-????-??-?? ??-??-?? We got Together

???????????????????????????????? ???????????????? We got Together

Follow me Follow me ?? ?? Follow me

Follow me Follow me ??-??? ??-?? Follow me

Follow me Follow me ?????????? Follow me

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah, Ah!

Be the first to like.
loading...