เนื้อเพลง เธอผู้เสียสละ – ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : เธอผู้เสียสละ

ศิลปิน : ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง :

รุ่งเช้า วันหนึ่ง แจ่มใส เธอพา ดวงใจ ของเธอ ก้าวมา

แผ่วเบา เหมือนดัง ลมพา เธอเริ่ม แสวงหา ในสิ่ง ที่หวน

เธอ ยังใหม่ ในศึกษา ได้ปรานารถนา ศึกษา โซ่ตรวน

ผูกมัด รัดตรึง ทุกส่วน จนเธอ ผันผวน ใน สังคม

เธอ ได้พบ สิ่งใหม่ ที่ชูใจ ให้ชื่น ชม

สลัด ทุกข์ อันแสน เศร้าตรม

หลุดหาย ไป ในชีวี

แสง เจิดจ้า ผ่องใส ชูผู้ นำชัย เรืองรอง ทั่วไป

เธอ มีความ สุขใจ มวลชน คนไทย อยู่สุข ชื่นบาน

ดนตรี….

เธอ ได้พบ สิ่งใหม่ ที่ชูใจ ให้ชื่นชม

สลัดทุกข์ อันแสน เศร้าตรม หลุด หายไป ในชีวี

แสง เจิดจ้า ผ่องใส ชูผู้ นำชัย เรืองรอง ทั่วไป

เธอ มีความ สุขใจ มวลชน คนไทย อยู่สุข ชื่นบาน

และ เธอ ก็ถูก กล่าวหา เป็น กบฎ ชั่วช้า คิด คด การณ์ไกล

กบฎ หรือ คือ ผู้ นำ ชัย เข่นฆ่า โพยภัย หมดสิ้น ดินทอง

กบฎ หรือ คือ ผู้ นำชัย เข่นฆ่า โพนภัย หมดสิ้น ดินทอง

Be the first to like.
loading...